Newsroom

Filter

True Heading har erhållit beställningar för 2018 på den svenska marknaden som överstiger 2017 med 15% i omfattning. 

True Heading har fått en tilläggsbeställning från Lockheed Martin hittills på tidigare aviserad order.

Extra årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2017-11-28 och i sammandrag beslutades följande;

Delårsrapport 30 september 2017.

True Heading har fått den näst största ordern från Lockheed Martin hittills. 

Aktieägarna i True Heading AB (publ) kallas härmed till Extra stämma (”stämman”) tisdagen den 28 november 2017 kl 14.00 vid bolagets kontor, Vendevägen 90, i Danderyd. Registrering påbörjas klockan 13:30.

Seapilot AB har av Sjöfartsverket erhållit krav på licensintäkter långt över vad bolaget rapporterat som royalty baserat licensunderlag, varför detta kommer att bestridas. 

True Heading lanserar ny AIS

True Heading har utvecklat en ny AIS produkt, baserad på vår tidigare beprövade och populära AIS för fritidsbåtar, AIS CTRX GRAPHENE. 

Meet: Joey

5 Min About:

Meet: Hanna Raftell

Latest Video

In Short: Collabs with Fredrik Grufvisare

Play Video