Sista dag för handel i BTA

Share

  • I mars 2020 genomförde True Heading AB (publ.) (”True Heading”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier.
  • Genom företrädesemissionen nyemitterades 13 387 624 aktier.
  • Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är 2020-05-05 och stoppdag är 2020-05-07.
  • 13 387 624 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå 2020-05-11.
  • Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i True Heading till 83 678 468 stycken och aktiekapitalet uppgår till 8 367 846,80 SEK.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.