Newsroom

Filter

Vid årsstämma i Syncro Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 17 maj 2023 kl. 14.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Sveavägen 20, Stockholm, beslutades i huvudsak:

Dear shareholders – we start the year with strong growth, reduced loss and positive cash flow. During the first quarter

Syncro Group CEO, Ebbe Damm, shares his thoughts and insights on the Interim Report for Q1 - 2023

Syncro Group AB (publ) offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet (januari-mars) 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") meddelar härmed att Olle Stenfors ökat sitt innehav av aktier i Syncro Group och därmed passerat flaggningsgränsen 5 procent.

Syncro Group AB publicerar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil samt via bolagets hemsida (www.syncro.group).

Syncro Group extends their current agreement with Storytel, expanding the collaboration to include all Nordic markets. The agreement is an extension of the current preferred supplier agreement with WeAreCube AB (CUBE) within strategic influencer marketing, expanded with the SaaS platform, Collabs. The prolonged agreement will run for 12 months.

Syncro Group förlänger nuvarande avtal med Storytel samt utökar samarbetet till att omfatta samtliga nordiska marknader. Avtalet är en förlängning av nuvarande preferred supplier-avtal med WeAreCube (CUBE) inom strategisk influencer marketing och utökas med SaaS-plattformen Collabs. Det förlängda avtalet löper under 12 månader.

Meet: Joey

5 Min About:

Meet: Hanna Raftell

Latest Video

In Short: Collabs with Fredrik Grufvisare

Play Video