Newsroom

Filter

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget"), som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att Bolaget tecknat ett letter of intent (LOI) avseende ett strategiskt partnerskap med Centra Technology AB, en plattform för globala modevarumärken såsom Djerf Avenue, Stronger, Craft, Stiga & Eton. Det primära målet är att integrera insikter om influencer marketing i Centras e-handelslösningar.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget"), som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett letter of intent (LOI) avseende ett strategiskt partnerskap med Epinova AB, primärt för plattformen Optimizely.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för tredje kvartalet (juli-september) jämte januari-september 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget har antagit en ny tillväxtstrategi för att på bästa sätt ta vara på skalbarheten i Bolagets unika AI-baserade influencer marketing-plattform Collabs. Genom att utveckla försäljningen i tre kanaler räknar Syncro Group med att öka tillväxten och nå lönsamhet 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten avseende tredje kvartalet (juli-september) och januari-september 2023. Nytt datum för offentliggörande är torsdag 9 november 2023 medan tidigare kommunicerad tidpunkt var den 30 november 2023.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4, vilka emitterades i samband med Bolagets riktade emission av units på Spotlight Stock Market i december 2022. Totalt nyttjades 83 130 teckningsoptioner av serie TO4, motsvarande cirka 0,14 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO4, för teckning av 83 130 B-aktier till en teckningskurs om 0,10 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 tillförs Syncro Group cirka 8,3 KSEK före emissionskostnader.

Idag, den 26 september 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO4 i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO4 pågår till och med den 29 september 2023. Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Syncro Group. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO4 är 0,10 SEK per B-aktie.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") har som tidigare meddelats utsett Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) till likviditetsgarant för bolagets aktie på Spotlight Stock Market. För att möjliggöra Mangolds uppdrag har Syncro Groups VD, Ebbe Damm, åtagit sig att låna ut närmare fem miljoner aktier från sitt privata innehav i Bolaget till Mangold. Någon ersättning för aktielånet utgår inte.

Meet: Joey

5 Min About:

Meet: Hanna Raftell

Latest Video

In Short: Collabs with Fredrik Grufvisare

Play Video