Korrigering avseende antalet B-aktier efter genomförd företrädesemissionen

Share

Felaktig angivelse av det totala antalet B-aktier i pressmeddelandet den 3 april 2020.

Det totala antalet B-aktier i Bolaget är efter omvandling är 78 578 844.

Det totala antalet aktier i Bolaget är efter omvandling 83 678 468.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.