Korrigering avseende antalet B-aktier efter genomförd företrädesemissionen

Share

Felaktig angivelse av det totala antalet B-aktier i pressmeddelandet den 3 april 2020.

Det totala antalet B-aktier i Bolaget är efter omvandling är 78 578 844.

Det totala antalet aktier i Bolaget är efter omvandling 83 678 468.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets valberedning inför årsstämman 2024 är utsedd.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december samt delårsrapport för fjärde kvartalet, 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.