Investor Relations

Företrädesemission 2024

Syncro genomför en företrädesemission. För mer information, klicka på knappen nedan.

Latest Press Releases

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i mars 2024. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO6 ska teckningskursen motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024. Den framräknade teckningskursen ska, enligt villkoren, avrundas till helt hundradels kronor. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie till cirka 0,020 SEK, innebärande att 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen uppgår till cirka 0,014 SEK, vilket, avrundat till helt hundradels kronor, innebär att teckningskursen uppgår till 0,01 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 löper under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Syncro Group, a pioneer in influencer marketing SaaS solutions, today announces that its subsidiary Collabs, has signed a Letter of Intent with Dope Studio, a leading Greek media agency with operations in Greece and Albania.

Vid årsstämma i Syncro Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 7 maj 2024 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Sveavägen 20, Stockholm, beslutades i huvudsak:

Syncro Group, som erbjuder plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, publicerar nedan en intervju med vd Ebbe Damm.

Financial Calender

Latest Reports

Meet our Board & Management

Get to know each of the great women and men who are in charge of guiding and implementing Syncro’s mission.

We’re proud to boast a leadership team comprised of dedicated people who have extensive experience from a diverse array of pertinent backgrounds.

Join our Investor Community

Sign up and receive company data continuously