Investor Relations

Företrädesemission

Syncro genomför en företrädesemission. För mer information, klicka på knappen nedan.

Latest Press Releases

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets valberedning inför årsstämman 2024 är utsedd.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december samt delårsrapport för fjärde kvartalet, 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar att publicering av Bolagets bokslutskommuniké för 2023 kommer att tidigareläggas till kl.08:00 den 21 februari 2024. Tidigare meddelat datum är den 28 februari 2024.

Syncro Group AB (publ) meddelar idag att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med fintech-bolaget Cappy AB för att stärka betalningslösningen i influencer marketing-plattformen Collabs. Genom samarbetet får influencers som använder Collabs ökad ekonomisk flexibilitet genom omedelbar tillgång till intjänad provision.

Financial Calender

Latest Reports

Meet our Board & Management

Get to know each of the great women and men who are in charge of guiding and implementing Syncro’s mission.

We’re proud to boast a leadership team comprised of dedicated people who have extensive experience from a diverse array of pertinent backgrounds.

Join our Investor Community

Sign up and receive company data continuously