Investor Relations

Latest Press Releases

Vid årsstämma i Syncro Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 17 maj 2023 kl. 14.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Sveavägen 20, Stockholm, beslutades i huvudsak:

Syncro Group AB (publ) offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet (januari-mars) 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") meddelar härmed att Olle Stenfors ökat sitt innehav av aktier i Syncro Group och därmed passerat flaggningsgränsen 5 procent.

Syncro Group AB publicerar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil samt via bolagets hemsida (www.syncro.group).

Financial Calender

Latest Reports

Meet our Board & Management

Get to know each of the great women and men who are in charge of guiding and implementing Syncro’s mission.

We’re proud to boast a leadership team comprised of dedicated people who have extensive experience from a diverse array of pertinent backgrounds.

Join our Investor Community

Sign up and receive company data continuously