True Heading AB (publ) företrädesemission slutförd

Share

True Heading AB (publ) noterat på Spotlight Stock Market har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen fått mandat för på den extra bolagsstämman den 5 december 2019.

Syftet med företrädesemissionen var dels att stärka Bolagets förmåga att förvärva och konsolidera sig på marknaden, dels fortsätta utvecklingen av ett nytt AIS-sortiment samt vidmakthålla och stärka Bolaget för processen med försäljningen av patenten.

Teckningstiden löpte från den 6 mars till den 31 mars 2020.

Företrädesemission skulle vid fullteckning inbringa 7 029 084 kronor.

Företrädesemissionen blev ej fulltecknad och antalet nya B-aktier blir 13 387 624.

Teckningsgraden blev därmed ca 19%.

Totalt antal B-aktier efter omvandling är 83 678 468.

Företrädesemissionen tillför bolaget ca 1,33 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 537 500 kr.

Nettoresultatet blir därmed ca 800 000 kronor i emissionslikvid.

Verksamheten är med detta resultat säkrad i några månader framöver.

Styrelsen beslutar tilldela samtliga som tecknat sin del att tilldelas denna.

Styrelsen och VD tackar samtliga som tecknat sig i denna företrädesemission för förtroendet.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.