Newsroom

Filter

Styrelsen True Heading AB har beslutat att tidigarelägga rapporteringen av första halvåret 2018 till idag den 28 augusti.

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från Spotlight återupptas handeln i True Heading AB:s aktie TRUE B imorgon den 28 augusti

Förtydligad information efter handelsstopp. True Heading AB (publ) har som tidigare meddelats delat ut aktierna i Seapilot AB till sina aktieägare (därmed finns inget ägande längre i Seapilot) och därefter har aktieägarna i Seapilot AB erhållit ett bud om 3.63 kr per aktie från FLIR Systems Holding AB.

För ytterligare information se pressmeddelande från Spotlight.

(for English version see below) Spotlight Stock Market har beslutat att handelsstoppa True Heading AB:s aktie idag den 27 augusti

True Heading AB (publ) påminner om erbjudande. till aktieägarna avseende samtliga aktier i Seapilot AB.

True Heading får ytterligare beställning från Lockheed Martin.

Det av True Heading tidigare helägda dotterbolaget, Seapilot, har erhållit ett bud om 3,63 kr per aktie från FLIR-koncernen. Erbjudandet har accepterats av de största ägarna inklusive bolagets grundare, motsvarande 48 % av kapitalet och 67% av rösterna. Om budet accepteras av aktieägarna kommer även Seapilots samtliga skulder till True Heading, motsvarande 14,2 MSEK, att lösas.

Meet: Joey

5 Min About:

Meet: Hanna Raftell

Latest Video

In Short: Collabs with Fredrik Grufvisare

Play Video