Presentation av nya styrelseledamöter i True Heading AB (Publ)

Share

True Headings årsstämma har valt Göran Liljegren och Mattias Wachtmeister till styrelsen

True Heading AB (publ), noterat på Spotlight, har vid årsstämman den 19 maj 2020 valt Göran Liljegren till ny styrelseledamot

Trueheading AB (publ), noterat på Spotlight, har vid årsstämman den 19 maj 2020 valt Göran Liljegren till ny styrelseledamot. Göran Liljegren, Ekon.dr, 67 år, senior rådgivare och styrelseordförande i den oberoende tankesmedjan Blue Institute. Styrelseordförande i R2M Group AB, UNYQ Holding AB och Enspiro Advise AB. Göran Liljegren har personliga förtroendeuppdrag som rådgivare i svensk industri och fyrtio års erfarenhet av att arbeta med tillväxtföretag i det svenska innovationssystemet. Tidigare adjungerad professor vid Linköpings Universitet. VD för Marknadstekniskt Centrum, vice VD i IFL och vice VD i Mercuri Urval. Göran Liljegren har under åren skaffat sig erfarenhet av rollen som styrelseledamot/ordförande i ett trettiotal företag. Tidigare styrelseledamot i True Heading/Seapilot under åren 2011 – 2017. Göran har en gedigen erfarenhet av fritidsbåtsmarknaden och är en känd seglarprofil.

True Heading AB (publ), noterat på Spotlight, har vid årsstämman den 19 maj 2020 valt Mattias Wachtmeister till ny styrelseledamot

True Heading AB (publ), noterat på Spotlight, har vid årsstämman den 19 maj 2020 valt Mattias Wachtmeister till ny styrelseledamot. Mattias huvudsakliga bakgrund och fokus ligger i musikbranschen där han under en drygt 20-årig period haft ledande befattningar vid Warner Music Sweden, för att därefter verka inom Dubai-baserade Extensive Music innan han för tre år sedan startade Native Publishing i samarbete med BMG Music i Stockholm.  

”Med min erfarenhet av konsumentmarknadsföring, teknikskiften och media-relationer tror jag trots ett till synes udda branschmässigt hopp att jag har en del att tillföra bolaget och styrelsearbetet. Som aktieägare och investerare i ett flertal “scale-ups” har jag följt (och investerat i True Heading sedan flera år) och fascinerats av ett världsledande teknikkunnande och potentialen som jag därmed ser. Fältet må vara lite utanför mainstreamfokus och utvecklingen kan sägas ha varit inte helt rak under åren. Med en begränsat tecknad emission under våren och Covid-19 effekter i hela världen saknas det knappast utmaningar i närtid, men jag ser fram emot möjligheten att få vara en aktiv del av bolaget och dess satsningar i vad jag tror kommer att vara en mycket spännande framtid inom AIS fältet.”, kommenterar Mattias Wachtmeister.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.