Gigger Group AB (publ) nuvarande True Heading AB (publ) förslag till ny styrelse vid extra stämma

Share

Inför den extra stämman i True Heading den 15 juli föreslås följande ledamöter till ny styrelse i bolaget som också efter stämman byter namn till Gigger Group.

Följande förslag till ny styrelse i Gigger Group AB (publ) nuvarande True Heading AB (publ) föreligger inför stämman den 15 juli.

Karin Wallström – Nordén f. 1978 (oberoende)

Tidigare SVP Investor Relations & Communication Gunnebo Group (2008-2020), Utbildad journalist, MsC. Business Administration, accounting, finance and company analysis

Joakim Dahl f. 1970 (oberoende)

Erfaren styrelsemedlem i börsnoterade bolag och adviser i exempelvis Provobis Holding. Jurymedlem i Venture Cup.

Patrik Westerlund f. 1969 (oberoende)

Advokat CrossAdvokater, medlem i Advokatsamfundet

Anders Bruzelius f. 1968 (oberoende)

Tidigare Head of Equity Research på Swedbank och Danske. Investerare i flera bolag

Denny Sternad f. 1966 (oberoende)

Head of CEO Office Euroclear. Tidigare Senior Legal Counsel på Finansinspektionen, speciellt ansvarig för övervakningen NASDAQ OMX

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.