Gigger Group AB (publ) nuvarande True Heading AB (publ) förslag till ny styrelse vid extra stämma

Share

Inför den extra stämman i True Heading den 15 juli föreslås följande ledamöter till ny styrelse i bolaget som också efter stämman byter namn till Gigger Group.

Följande förslag till ny styrelse i Gigger Group AB (publ) nuvarande True Heading AB (publ) föreligger inför stämman den 15 juli.

Karin Wallström – Nordén f. 1978 (oberoende)

Tidigare SVP Investor Relations & Communication Gunnebo Group (2008-2020), Utbildad journalist, MsC. Business Administration, accounting, finance and company analysis

Joakim Dahl f. 1970 (oberoende)

Erfaren styrelsemedlem i börsnoterade bolag och adviser i exempelvis Provobis Holding. Jurymedlem i Venture Cup.

Patrik Westerlund f. 1969 (oberoende)

Advokat CrossAdvokater, medlem i Advokatsamfundet

Anders Bruzelius f. 1968 (oberoende)

Tidigare Head of Equity Research på Swedbank och Danske. Investerare i flera bolag

Denny Sternad f. 1966 (oberoende)

Head of CEO Office Euroclear. Tidigare Senior Legal Counsel på Finansinspektionen, speciellt ansvarig för övervakningen NASDAQ OMX

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.