True Heading AB (publ) häver anställningsavtal med VD

Share

True Heading har hävt anställningsavtalet med VD pga den anmärkning ägarna gjorde i samband med stämman 19/5.

True Heading AB har hävt avtalet med VD Göran Carlsson bla pga den anmärkning som gjordes mot honom av ägarna i samband med stämman den 19/5 med ej beviljad ansvarsfrihet. Nils Willart kommer att tillsvidare vara tillförordnad VD.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets valberedning inför årsstämman 2024 är utsedd.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december samt delårsrapport för fjärde kvartalet, 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.