Newsroom

Filter

True Heading AB (publ) noterat på Aktietorget stängde bolagets nyemission den 30 september med en teckningsgrad på 37,5%.

Seapilot har under våren och sommaren utvecklat och testat den nya seglingsfunktionen Weather routing som optimerar en rutt efter polardiagram, strömmar och vind. 

True Heading AB (publ) har beviljats ett patent inom AIS tekniken med potential inom främst militära- och nationella säkerhetsapplikationer.

Sista dag för handel i bolagets aktie (TRUE B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 7 september 2015. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 8 september 2015.

True Heading AB (publ) listat på AktieTorget kommer att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

KONCERNEN I KORTHET · Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 7 476 kSEK (8544 kSEK) · Nettoomsättning för Koncernen första halvåret, 8 292 kSEK (9 570 kSEK) · Resultat före skatt för Moderbolaget första halvåret, – 3 818kSEK (- 1 338 kSEK) · Resultat före skatt för Koncernen första halvåret, – 7 103 kSEK (- 4 328 kSEK) · Seapilot lanserar sjökort för Polen · True Heading genomför utser Torgny Hellström till ny styrelseledamot · Seapilot släpper ny app SEAILOT TALK

True Heading har fått en ny större order från världens största försvarsindustrikoncern Lockheed Martin.

True Heading AB (publ), noterat på Aktietorget, meddelar att Hanne Melin Olbe lämnar uppdraget i styrelsen med omedelbar verkan.

Meet: Joey

5 Min About:

Meet: Hanna Raftell

Latest Video

In Short: Collabs with Fredrik Grufvisare

Play Video