Newsroom

Filter

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2019-05-22 och i sammandrag beslutades följande;

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2019 True Heading AB (publ)

Årsredovisning för True Heading AB (publ) 2018-01-01--2018-12-31

True Heading får ytterligare beställning från Lockheed Martin.

Aktieägarna i True Heading AB (publ) kallas härmed till årsstämma (”Årsstämman”) onsdagen den 22 maj 2019 kl 14.00 vid restaurang Paul, Vendevägen 90, i Danderyd. Registrering påbörjas klockan 13:30

Bokslutskommuniké 1 januari 2018 – 31 december 2018 True Heading AB

True Heading har förlorat den process som pågått mot FMV i skiljenämnd avseende skadeståndsmöjlighet.

True Heading har fått två större nya beställningar värda totalt 50 800 USD.

Meet: Joey

5 Min About:

Meet: Hanna Raftell

Latest Video

In Short: Collabs with Fredrik Grufvisare

Play Video