Gigger Group AB anställer chef för Investor Relations

Share

Som ett led i den snabbväxande satsning Gigger Group AB är inne i har bolaget valt att ytterligare förstärka sin organisation för att tillse att all marknadskommunikation ska hanteras på ett professionellt och säkerställt sätt. Som ny chef över bolagets Investor Relations har Magnus Winterman anställts.

Magnus Winterman har lång erfarenhet inom både etablerade verksamheter och renodlade Start-up verksamheter där han har verkat som ren grundare till att ansvara som VD och talesman till marknaden.

Magnus ansvarade bl.a som chef över Investor Relations i ett norskägt bolag under åren 2004 – 2008 och medverkade då till att verksamheten noterades på börsen Nordic Growth Market. Den norska verksamheten hade som flest 43.000 aktieägare under åren Magnus där var chef för Investor Relations.

Magnus Winterman kommer närmast från Moreco Group AB där han var försäljningschef. Innan det har Magnus innehaft roller såsom VD från Mobilearn Sverige AB, VD och grundare i den svenska marknaden för danska CMS-leverantören Sitecore. Tidigare har Magnus bland annat även etablerat realtidsinformationsleverantören av börs och valutakurser, SIX, i Norge, ASP leverantören TeleComputing i Sverige och som General Manager ansvarat för Nasdaq OMX hostingverksamhet.

” Jag har sedan starten följt Gigger Group AB med stort intresse och har förtroende för alla medarbetare i bolaget. Att få ingå i detta team och ta ansvar för Investor Relations är enormt inspirerande, speciellt nu när det händer så mycket i bolagets utveckling, och då de verkar inom gigekonomin, som är en av världens mest snabbväxande sektorer – den nya tidens arbetsmarknad” säger Magnus Winterman.

” Det känns tryggt att lägga ansvaret för kommunikationen med marknadsplatsen och aktieägarna i Magnus erfarna händer” säger Gigger Groups VD Håkan Fritz.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.