Gigger Group AB anställer chef för Investor Relations

Share

Som ett led i den snabbväxande satsning Gigger Group AB är inne i har bolaget valt att ytterligare förstärka sin organisation för att tillse att all marknadskommunikation ska hanteras på ett professionellt och säkerställt sätt. Som ny chef över bolagets Investor Relations har Magnus Winterman anställts.

Magnus Winterman har lång erfarenhet inom både etablerade verksamheter och renodlade Start-up verksamheter där han har verkat som ren grundare till att ansvara som VD och talesman till marknaden.

Magnus ansvarade bl.a som chef över Investor Relations i ett norskägt bolag under åren 2004 – 2008 och medverkade då till att verksamheten noterades på börsen Nordic Growth Market. Den norska verksamheten hade som flest 43.000 aktieägare under åren Magnus där var chef för Investor Relations.

Magnus Winterman kommer närmast från Moreco Group AB där han var försäljningschef. Innan det har Magnus innehaft roller såsom VD från Mobilearn Sverige AB, VD och grundare i den svenska marknaden för danska CMS-leverantören Sitecore. Tidigare har Magnus bland annat även etablerat realtidsinformationsleverantören av börs och valutakurser, SIX, i Norge, ASP leverantören TeleComputing i Sverige och som General Manager ansvarat för Nasdaq OMX hostingverksamhet.

” Jag har sedan starten följt Gigger Group AB med stort intresse och har förtroende för alla medarbetare i bolaget. Att få ingå i detta team och ta ansvar för Investor Relations är enormt inspirerande, speciellt nu när det händer så mycket i bolagets utveckling, och då de verkar inom gigekonomin, som är en av världens mest snabbväxande sektorer – den nya tidens arbetsmarknad” säger Magnus Winterman.

” Det känns tryggt att lägga ansvaret för kommunikationen med marknadsplatsen och aktieägarna i Magnus erfarna händer” säger Gigger Groups VD Håkan Fritz.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.