Newsroom

Filter

Seapilot medverkade nyligen på Sjöfartsverkets presentation om framtidens planer där en ökad sjömätningstakt stod i huvudfokus.

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2015-05-20 och i sammandrag beslutades följande;

KONCERNEN I KORTHET · Nettoomsättning för Moderbolaget Q1, 4 222kSEK (3 061kSEK) · Nettoomsättning för Koncernen Q1, 3 730kSEK (3 338kSEK) · Resultat före skatt för Moderbolaget Q1, – 2 041kSEK (- 779kSEK) · Resultat före skatt för Koncernen Q1, – 3 885kSEK (- 2 490kSEK) · Seapilot lanserar app för Windows 8 Phone · Seapilot lanserar sjökort för Europas inlandsvattenväger i samarbete med Tresco · Seapilot lanserar nytt försäljningskoncept · Nytt krav för AIS på upp till 18000 fartyg i USA

True Heading AB (publ), noterat på Aktietorget, föreslårTorgny Hellström till nyval i styrelsen vid årsstämman.

Årets upplaga av Seapilot2star 2015 närmar sig och i år finns det flera sätt att följa tävlingen.

True Headings kurs har under gårdagen haft en volatil utveckling med en nedgång som noterats och kommenterats av flera varför bolaget ser ett behov av att informera marknaden utifrån läget att ett antal felaktiga påståenden cirkulerat.

True Heading AB (publ), noterat på Aktietorget, föreslår Hanne Melin Olbe till nyval i styrelsen vid årsstämman i maj 2015.

Meet: Joey

5 Min About:

Meet: Hanna Raftell

Latest Video

In Short: Collabs with Fredrik Grufvisare

Play Video