Konkurrensverket avskriver av prioriteringsskäl True Heading AB (publ) och Seapilot’s anmälan mot sjöfartsverket

Share

True Heading AB har fått besked att Konkurrensverket avskriver anmälan mot Sjöfartsverket för diskriminerande och konkurrensnedvridande villkor för licenser av sjökortsdata av prioriteringsskäl.

Vi har erhållit ett underhandsbesked om att Konkurrensverket kommer att skriva av vår anmälan mot Sjöfartsverket kring hur de hanterar sina licensvillkor kring sjökortsdata pga prioriteringsskäl. Tyvärr har vi ännu ej erhållt det formella beslutet och kan därför ej i detalj kommentera ärendet ytterligare. Så snart vi fått det formella beslutet kring avskrivningen kommer vi att återkomma i ärendet.

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.
True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn. För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.