True Heading AB (publ) app Seapilot utvärderas för nytt svenskt lotssystem

Share

True Heading har med appen Seapilot blivit uttagna till utvärdering för nytt navigationssystem för Sjöfartsverkets lotsar.

Seapilot har i den av Sjöfartsverket avslutade upphandlingen av nytt navigationssystem för svenska lotsarna valts ut för slutliga tester mot kravspecifikationen. Det finns idag ca 200 aktiva lotsar i Sverige och flera har sedan lång tid redan använt Seapilot i sin yrkesutövning trots att det inte formellt varit det anmodade systemet. Även lotsar i Finland och Danmark använder redan Seapilot vid lotsning.

-Vi hoppas stort på att bli den leverantör som Sjöfartsverket väljer för sina lotsar. Vi vet att lotsar i Sverige redan idag uppskattar och använder vår lösning, om vi får Sjöfartsverket som officiell kund skulle det betyda mycket för oss. Vi skulle då kunna utveckla tjänsten ytterligare och säkerställa 2-3 nya tjänster inom bolaget och öppna upp för ytterligare exportmöjligheter. Flera lotsar har hört av sig till oss och delat synpunkter som att man ser gärna en svensk lösning bl.a., säkerhetsskäl, något som även Försvarsmakten påpekat, säger Anders Bergström, arbetande styrelseordförande i True Heading AB. Låt oss nu trots kravspecifikationens utformning bara hoppas att upphandlingen inte är uppgjord i förväg, fortsätter han.

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.
True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.