True Heading AB (publ) app Seapilot utvärderas för nytt svenskt lotssystem

Share

True Heading har med appen Seapilot blivit uttagna till utvärdering för nytt navigationssystem för Sjöfartsverkets lotsar.

Seapilot har i den av Sjöfartsverket avslutade upphandlingen av nytt navigationssystem för svenska lotsarna valts ut för slutliga tester mot kravspecifikationen. Det finns idag ca 200 aktiva lotsar i Sverige och flera har sedan lång tid redan använt Seapilot i sin yrkesutövning trots att det inte formellt varit det anmodade systemet. Även lotsar i Finland och Danmark använder redan Seapilot vid lotsning.

-Vi hoppas stort på att bli den leverantör som Sjöfartsverket väljer för sina lotsar. Vi vet att lotsar i Sverige redan idag uppskattar och använder vår lösning, om vi får Sjöfartsverket som officiell kund skulle det betyda mycket för oss. Vi skulle då kunna utveckla tjänsten ytterligare och säkerställa 2-3 nya tjänster inom bolaget och öppna upp för ytterligare exportmöjligheter. Flera lotsar har hört av sig till oss och delat synpunkter som att man ser gärna en svensk lösning bl.a., säkerhetsskäl, något som även Försvarsmakten påpekat, säger Anders Bergström, arbetande styrelseordförande i True Heading AB. Låt oss nu trots kravspecifikationens utformning bara hoppas att upphandlingen inte är uppgjord i förväg, fortsätter han.

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.
True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.