True Heading AB (publ) app Seapilot säkrar sjökortstäckning för Europa

Share

True Heading har med appen Seapilot nu fått tillgång även till spanska sjökort och kommer därmed kunna erbjuda sjökort för alla EU’s kustländer.

Seapilot har efter lång förhandling och påverkan ända upp till EU kommissionen lyckats får det spanska sjökarteverket, Instituto Hidrográfico de la Marina att släppa rättigheterna till samtliga spanska sjökort i ett licensavtal via UKHO (United Kingdom Hydrografic Office) till Seapilot. Detta innebär att vi nu har avtal på plats för samtliga europeiska kustländer och kommer att kunna erbjuda sjökort för dessa till säsongen 2017. Nyligen har Kroatien och Portugal gjorts tillgängliga. Grekland och Spanien kommer att lanseras därefter och för Italien finns ett avtal färdigt men vi avvaktar med lanseringen ett tag p.g.a. av en hög startkostnad. Förhandlingar pågår nu även med det Australiensiska sjökarteverket. I och med detta fattas bara Nya Zeeland och Västindien för att ha en fullgod täckning där mer än 95% av världens bestånd av fritidsbåtar finns. För Västindien finns redan idag tillgång till de flesta sjökorten via UKHO, och franska SHOM men hur dessa exakt skall paketeras samt en del upphovsrättsliga frågor kring framförallt hamnspecialer gör att detta område ännu ej kan lanseras.

–      Nu har vi nått en geografisk täckning som gör att vi ytterligare kan prioritera att förbättra vår uppdateringstakt av rättelser på sjökortsdata då vikten av detta bara ökar och ökar, säger VD Martin Rylander, han fortsätter, vi kommer självklart fortsatt försöka öka vår geografiska teckning.

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.
True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.