Seapilot ej uttagen till vidare utvärdering som lotsapp för Sjöfartsverket

Share

Seapilot har i den slutliga utvärdering som Sjöfartsverket gjort i val av ny lotsapp ej blivit uttagen som den lösning man avser gå vidare med.

True Heading har idag fått besked att Sjöfartsverket ej går vidare med utvärderingen eller upphandlingen av Seapilot som framtida lösning för verkets lotsar. Anledningen sägs i huvudsak vara prisrelaterat och till del avsaknad av vissa kravställda funktioner.

Vi vill i sammanhanget påpeka att både danska och finska lotsar använder Seapilot som officiellt system vid lotsning och att vi även vet att flera svenska lotsar använder eller använt Seapilot i sin yrkesutövning. Vi tycker det är beklagligt att man inte nu upphandlar en svensk lösning, inte minst av säkerhetsskäl, vilket tex. Försvarsmakten haft synpunkter på då systemet ska kunna verka även vid kris.

Upphandlingen påbörjades redan i januari i år och ett annat bolag än det som nu vunnit tilldelades från början upphandlingen, men upphandlingen avbröts i juni efter förlängning och återkallades. Både den tidigare specifikationen och den specifikation som släpptes när upphandlingen återupptogs i september i nytt format är i princip identiska.

Vi menar att specifikationen från början varit inriktad mot det bolag som nu vunnit, Shakhalin, LLC. Samtidigt har Shakhalin, LLC givits möjlighet att främst innan men möjligen även under upphandlingen i direkt dialog med Sjöfartsverket bygga upp den funktionalitet som krävts, vilka inga andra aktörer givits möjlighet till.

Ur vårt perspektiv har vi heller inte sett att de krav som Sjöfartsverket särskilt velat ha skulle kunna utvecklas utan att det skulle funnits kostnadstäckning för sådan funktionalitet. Dock har vi aldrig under processen givits möjlighet att få bereda frågan likt den konkurrent som nu vunnit upphandlingen.

–      Utifrån senare tids frågeställningar kring Sjöfartsverkets upphandlingsprocesser så framstår detta som besynnerligt, säger Anders Bergström, arbetande styrelsordförande för True Heading AB.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.