Investor Relations

Press Releases

Newsroom

Filter

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets valberedning inför årsstämman 2024 är utsedd.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december samt delårsrapport för fjärde kvartalet, 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar att publicering av Bolagets bokslutskommuniké för 2023 kommer att tidigareläggas till kl.08:00 den 21 februari 2024. Tidigare meddelat datum är den 28 februari 2024.

Syncro Group AB (publ) meddelar idag att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med fintech-bolaget Cappy AB för att stärka betalningslösningen i influencer marketing-plattformen Collabs. Genom samarbetet får influencers som använder Collabs ökad ekonomisk flexibilitet genom omedelbar tillgång till intjänad provision.

Syncro Group AB (publ) meddelar idag att dess dotterbolag WeAreCube (CUBE) har tecknat uppföljningskontrakt för influencer marketing med en befintlig kund om 4 miljoner kronor för första halvåret 2024.

Syncro Group AB (publ) meddelar idag att en grupp större aktieägare, inklusive bland andra Leoett Holding AB, F8 Ventures AB och Fam. Damm AB, som tillsammans representerar cirka 10,6 procent av kapitalet och cirka 10,5 procent av rösterna, har föreslagit att Mårten Barkman väljs in i Syncro styrelse vid årsstämman som hålls våren 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget senarelägger teckningsperioden samt handelsperioden med uniträtter och BTU i företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 4 januari 2024 och godkändes av den efterföljande extra bolagstämman den 5 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Uppdaterad tidplan för teckningsperioden samt handelsperioden för uniträtter och BTU i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras i samband med godkännande och offentliggörande av det EU-tillväxtprospekt som upprättas i samband med Företrädesemissionen ("Prospektet”). Anledningen till att teckningsperioden samt handelsperioden med uniträtter och BTU senareläggs är att Prospektet, till följd av administrativa skäl, inte kommer att vara registrerat och godkänt hos Finansinspektionen när teckningsperioden ursprungligen skulle inledas den 12 februari 2024.

Meet: Joey

5 Min About:

Meet: Hanna Raftell

Latest Video

In Short: Collabs with Fredrik Grufvisare

Play Video

Filter