Offentliggörande av delårsrapport 1, 2024

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet (januari-mars) 2024. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Positionerade för tillväxt

 

Första kvartalet (januari – mars) 2024 i sammandrag

   Nettoomsättningen uppgick till 38,6 (46,0) mkr

   Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,9 (-7,4) mkr (+19 procent)

   Operativt* rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,1 (-4,1) mkr (+48 procent)

(*) Operativt EBITDA exkluderar moderbolagets- och inaktiva bolags påverkan på koncernresultatet

 

   Periodens kassaflöde uppgick till -4,5 (5,3) mkr

   Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (-0,05) kr

   Eget kapital per aktie före utspädning uppgick till 0,11 (0,38) kr

   Övriga externa kostnader uppgick till -3,2 (-6,6) mkr, en förbättring med cirka 51 procent

   Personalkostnader** uppgick till -8,4 (-11,3) mkr, en förbättring med cirka 25 procent

(**) Justerat för ’giggarekostnader’ som allokerats till direkta kostnader för beräkning av koncernens jämförbara reella personalkostnader

 

Väsentliga händelser under perioden

   Syncro genomförde en företrädesemission som inbringade cirka 32,8 mkr samt upphandlade brygglån om 8 mkr

   Syncro höll extra bolagsstämma som godkände emissionsstrukturen i företrädesemissionen

   Syncro offentliggjorde prospekt för företrädesemissionen och ytterligare emissionsgarantier och brygglån om 3 mkr

   Syncro ingick samarbetsavtal med teknikbolaget VNTRS som även ingick garantiåtagande i företrädesemissionen

   Syncro ingick avtal med fintech-bolaget Cappy om flexibla betalningslösningar för influencers

   Större aktieägare, med stöd av bolagets valberedning, föreslog Mårten Barkman till styrelsen inför årsstämman

   Syncro’s dotterbolag Collabs tjänsten och plattformen Marketplace tillsammans med Adtraction

   Syncro’s dotterbolag CUBE både utökade och förlängde ett flertal kundavtal till flermiljonsbelopp

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

   Syncro’s dotterbolag Collabs adderade 10 partnerskap i fyra europeiska länder

   Syncro’s dotterbolag Collabs och CUBE ingår ett flertal partnerskap och samarbetsavtal

   Årsstämman den 7 maj 2024 beslutar i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag och Mårten Barkman väljs till ny styrelseledamot

   Vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs Joachim Hjerpe till styrelsens ordförande

   Syncro’s teckningsoption TO6 beslutades till teckningskurs 0,01 kr per aktie med teckningsperiod 20-31 maj 2024

 

VD har ordet – ”Positionerade för tillväxt”

 

Syncro har gjort betydande framsteg sedan början av året. Vår SaaS-plattform Collabs revolutionerar influencer marketing genom att effektivt matcha varumärken och handlare med de influencers som är mest relevanta för just dessa aktörer. Genom att tillhandahålla kvantitativa och kvalitativa data möjliggör vi framgångsrika och kostnadseffektiva kampanjer.

 

Som en del av vår expansionsstrategi genomförde vi tidigare i år en nyemission som inbringade cirka 32,8 miljoner kronor och utfärdade teckningsoptioner. Emissionen möjliggjorde en avsevärd minskning av vår skuld, ökade stabiliteten och minskade våra finansieringskostnader. Genom emissionen blev VNTRS, ett nordiskt-baltiskt riskkapitalbolag inom teknikstart-ups, en ny ägare och ingick samtidigt ett avtal om att tillhandahålla konsulttjänster samt utveckling, systemarkitektur och betalningslösningar. VNTRS är en skicklig investerare med intressanta innehav och vi är glada över att vara en del av deras nätverk och få tillgång till deras kompetens.

 

Vi har också fortsatt att teckna partneravtal med flera byråer över hela Europa vilket positionerar Collabs för organisk tillväxt. Vi prioriterar att skala vårt erbjudande genom en rad partnerskap vilket kommer att driva intäkter och vinst. Utvecklingen under detta kvartal visar redan att vi är på väg mot lönsamhet. Våra kostnader har minskat markant, vilket har lett till en signifikant förbättring av vårt resultat.

 

För att maximera plattformens skalbarhet fokuserar vi på tre försäljningskanaler: direkta kunder, strategiska partners och tekniksamarbeten med plattformsleverantörer. Denna strategi möjliggör snabb expansion och stärker vår position på den globala marknaden.

 

Under kvartalet tecknade vi partneravtal med nyckelvarumärken som Björn Borg, Clas Ohlson, Cloetta, Dafgårds, Gina Tricot, Nivea, Samsung och Zalando. Vi tecknade också ett avtal med fintechbolaget Cappy AB för att stärka Collabs betalningslösning, vilket ger influencers större ekonomisk flexibilitet. Syncros dotterbolag WeAreCube tecknade dessutom ett utökat avtal med en global dryckesleverantör värt 4,8 miljoner kronor.

 

Vi fortsatte att teckna avtal även efter periodens slut. Vi har hittills i år adderat ett dussintal byråer över hela Europa, inklusive ett strategiskt partnerskap med Ninetone Group och Dope Studio som är en digital byrå baserad i Grekland med verksamhet även i Albanien. Avtalet är ett exempel på vår ambition att expandera internationellt.

 

Vi riktar in oss på marknader med hög digital nivå och starka konsumenter, exempelvis Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Konkurrensen är visserligen hög, men på grund av marknadernas storlek och höga penetration inom sociala medier är även potentialen hög. Vi kommer att utnyttja lokala influencer-nätverk och mediepartners för att etablera en robust marknadsnärvaro.

 

Fler avtal är på gång med byråer som kommer att genomföra sina kunders kampanjer med hjälp av Collabs, vilket i sin tur kommer att driva vår tillväxt. Vårt mål är att teckna strategiska avtal med så stora mediebyråer som möjligt för att skala plattformen snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. En mediebyrå som redan har en budget för influencer marketing kan smidigt kanalisera sin budget genom Collabs, till förmån för sina kunder och med betydande utbyte för Syncro. Vi har fler dialoger än någonsin med potentiella kunder och partners vilket gör att vi tror att vi under detta år också kommer att se fler ordrar än någonsin.

 

Dessutom har vårt teknologiska samarbete med Adtraction gett oss tillgång till över 1800 kunder och kontor i tolv länder, vilket öppnar dörren för internationell expansion. Tillsammans med Adtraction lanserade vi i mars Collabs Marketplace som gör det enklare för varumärken och handlare att hitta relevanta influencers för just sina kampanjer. Vi använder AI för att förbättra plattformen och för att göra influencer marketing tillgängligt för en bredare användarbas. Vår expansionsplan innefattar ökad försäljning, både nationellt och internationellt, samt att fördjupade tekniksamarbeten med plattformsleverantörer för att påskynda vår tillväxt.

 

Collabs-plattformen är ett imponerande verktyg för dem som driver influencer marketing-kampanjer. Vi arbetar hårt för att plattformen ska användas av mediebyråer över hela Europa vilket kommer att driva framtida tillväxt för oss.

 

De kostnadsbesparingar och förbättrade resultat som vi levererar i denna rapport visar tydligt att vi är på rätt väg. På väg mot lönsamhet. Samtidigt är orderläget mycket gynnsamt.

 

Jag ser fram emot att fortsätta vår resa med er.

 

Tack för ert stöd och förtroende för Syncro.

 

Ebbe Damm, VD Syncro Group

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2024.

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.