Syncro publicerar intervju med vd Ebbe Damm

Share

Syncro Group, som erbjuder plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, publicerar nedan en intervju med vd Ebbe Damm.

Kommentera det stora nyhetsflödet vi ser på sociala medier just nu.

Som man också kan se på vår hemsida under fliken Partnership Announcements tecknar vi idag flertalet avtal varje vecka i stor och liten skala. De visar inte bara på det stora intresset för vårt erbjudande utan också på att vår plattform fungerar för flera typer av aktörer.

 

Vissa av avtalen gäller er byråverksamhet, hur går det för CUBE?

Absolut, flera av avtalen gäller CUBE som går väldigt bra just nu. Första delen av året är alltid tuff, rent säsongsmässigt, men både omsättning och resultat ser starkare ut i år än föregående år. Införsäljningsgraden är betydligt högre i år än vid samma tid förra året.

 

Hur utvecklas bolaget rent strategiskt?

Utan att säga för mycket så har vi sedan årsskiftet suttit i en rad diskussioner med flera större mediainvesterare. Vi hoppas kunna kommunicera ett par större avtal inom en snar framtid som kommer att visa att vi levererar mot den skalbarhet som vi utlovat under en längre tid.

 

Från ett tekniskt utvecklingsperspektiv, vad händer med plattformen just nu?

Vi har arbetat med AI under en längre tid och för att utforma smartare och enklare hjälpmedel för alla som vill genomföra influencer marktingkampanjer. Inom kort hoppas vi kunna presentera nya verktyg för att göra influencer marketing tillgängligt för fler personer som inte har någon större erfarenhet av influencer marketing.

 

Hur ser ni på internationell expansion?

Flera av de dialoger som pågår, sker med större medieaktörer i Europa. Vi har en skalbarhet i plattformen som gör att våra partners enkelt kan sälja plattformen, så med rätt partners i rätt marknader kan de enkelt anpassa plattformen lokalt utan att vi själva är verksamma där. Vi har många avtal på gång som både stärker oss i Norden och breddar oss i Europa tack vare skalbarheten i plattformen.

 

Imorgon är det bolagsstämma och ni väntas få en ny styrelseledamot och en ny ordförande, hur ser du på det?

Jag ser verkligen fram emot att Mårten Barkman med största sannolikhet väljs in i Syncros styrelse. Han arbetar idag som chef på Google och sitter i styrelsen för Forex Bank. Han har en gedigen karriär från bland annat Paypal, Facebook och Western Union. Han är redan väldigt uppskattad som rådgivare åt Syncro och kommer att ha en viktig roll i styrelsen. Dessutom väntas Joachim Hjerpe väljas till ordförande. Det ser jag också oerhört positivt på och ser fram emot ett gott samarbete. Joachim har också en mycket gedigen bakgrund och har varit en uppskattad styrelseledamot som bidragit förtjänstfullt till den tydliga tillväxtstrategi som vi nu arbetar efter.

 

Snart kan man teckna aktier i TO6, vad kan du säga om det?

Genom teckningsoptionsprogrammet kan vi erhålla ytterligare finansiering för vår expansion. Vi är väldigt entusiastiska eftersom vi ser hur skalbarheten ökar för varje månad som går och vi ser framemot på stor uppslutning i programmet så att vi kan accelerera våra insatser.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i mars 2024. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO6 ska teckningskursen motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024. Den framräknade teckningskursen ska, enligt villkoren, avrundas till helt hundradels kronor. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie till cirka 0,020 SEK, innebärande att 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen uppgår till cirka 0,014 SEK, vilket, avrundat till helt hundradels kronor, innebär att teckningskursen uppgår till 0,01 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 löper under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Syncro Group, a pioneer in influencer marketing SaaS solutions, today announces that its subsidiary Collabs, has signed a Letter of Intent with Dope Studio, a leading Greek media agency with operations in Greece and Albania.