Syncro Group tecknar strategiskt partneravtal med Scream

Share

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Detta strategiska partnerskap utnyttjar Screams omfattande erfarenhet av influencer marketing och djupa förståelse för kampanjer för att underlätta en snabb uppskalning av Collabs-plattformen. Scream är en av Sveriges största fullservicebyråer med en omsättning överstigande 1,3 miljarder kronor. Scream ingår i koncernen Media Family som omsätter cirka 2,1 miljarder kronor och har cirka 160 anställda.

 

“Vår målsättning är att teckna strategiska avtal med så stora mediebyråer som möjligt för att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt skala vår plattform. Avtalet med Scream är ytterligare tecken på marknadens stora intresse för Syncro’s marknadserbjudande. Scream, som redan idag har många kunder som använder influencer marketing i sin marknadsföring, kan på ett effektivt och automatiserat sätt kanalisera sina budgetflöden genom Syncro’s plattform Collabs, till fördel för Screams kunder och med betydande utväxling för Syncro”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.

Syncro Group AB (“Syncro Group” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6 vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i mars 2024. Totalt nyttjades 327 241 954 teckningsoptioner av serie TO6, motsvarande cirka 39,2 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO6, för teckning av aktier av serie B till en teckningskurs om 0,01 SEK per aktie. Eftersom utfallet understiger 100 procent kommer Bolaget att nyttja garantiåtaganden om cirka 4,2 MSEK, och Bolaget tillförs därmed totalt cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader.