Teckningsperioden i Syncro Groups företrädesemission av units inleds idag

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group offentliggör prospekt, erhåller ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden i kommande företrädesemission samt upptar brygglån om 3 MSEK

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S (“Långivaren”) om 3 MSEK (“Brygglånet”).

Syncro Group meddelar uppdaterad tidplan för företrädesemissionen

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 8 februari 2024 beslut om att senarelägga teckningsperioden i den företrädesemissionen av units som beslutades av Bolagets styrelse den 4 januari 2024.  Syncro Group har nu fastställt den uppdaterade tidplanen för företrädesemissionen.

Valberedning i Syncro Group utsedd

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets valberedning inför årsstämman 2024 är utsedd.

Offentliggörande av bokslutskommuniké 2023

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december samt delårsrapport för fjärde kvartalet, 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Syncro samarbetar med Cappy för flexiblare influencer-betalningar

Syncro Group AB (publ) meddelar idag att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med fintech-bolaget Cappy AB för att stärka betalningslösningen i influencer marketing-plattformen Collabs. Genom samarbetet får influencers som använder Collabs ökad ekonomisk flexibilitet genom omedelbar tillgång till intjänad provision.

Syncro Group tecknar avtal om 4 MSEK

Syncro Group AB (publ) meddelar idag att dess dotterbolag WeAreCube (CUBE) har tecknat uppföljningskontrakt för influencer marketing med en befintlig kund om 4 miljoner kronor för första halvåret 2024.

Mårten Barkman föreslås till styrelsen i Syncro Group

Syncro Group AB (publ) meddelar idag att en grupp större aktieägare, inklusive bland andra Leoett Holding AB, F8 Ventures AB och Fam. Damm AB, som tillsammans representerar cirka 10,6 procent av kapitalet och cirka 10,5 procent av rösterna, har föreslagit att Mårten Barkman väljs in i Syncro styrelse vid årsstämman som hålls våren 2024.

Syncro Group meddelar att teckningsperioden samt handel med uniträtter och BTU i företrädesemissionen senareläggs

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget senarelägger teckningsperioden samt handelsperioden med uniträtter och BTU i företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 4 januari 2024 och godkändes av den efterföljande extra bolagstämman den 5 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Uppdaterad tidplan för teckningsperioden samt handelsperioden för uniträtter och BTU i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras i samband med godkännande och offentliggörande av det EU-tillväxtprospekt som upprättas i samband med Företrädesemissionen (“Prospektet”). Anledningen till att teckningsperioden samt handelsperioden med uniträtter och BTU senareläggs är att Prospektet, till följd av administrativa skäl, inte kommer att vara registrerat och godkänt hos Finansinspektionen när teckningsperioden ursprungligen skulle inledas den 12 februari 2024.

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.