KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SYNCRO GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Syncro Group AB (publ), org.nr 556658–5054 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 februari 2024, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor med adress Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering till stämman inleds kl. 09.45.

Syncro Group beslutar om företrädesemission av units om cirka 58,5 MSEK och har upphandlat ett brygglån om 8 MSEK

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag – under förutsättningarna av bolagsstämmans efterföljande godkännande – har beslutat om en nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 42,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, bland annat från samtliga styrelseledamöter som äger aktier i Bolaget. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S (“Långivaren”) om 8 MSEK (“Brygglånet”). Vidare har Bolaget ingått ett konvertibellån om 8 MSEK från Långivaren i syfte att minska Bolagets befintliga lån från Långivaren med motsvarande belopp. Kallelse till extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen, som planeras att hållas den 5 februari 2024, kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Syncro inleder tekniksamarbete med marknadsledare Adtraction

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett partnerskapsavtal med Adtraction som är ledande i Norden inom digital marknadsföring via partners. Partnerskapet är ett led i Syncros nya tillväxtstrategi, att etablera teknikpartnerskap med plattformsleverantörer.

Syncro Group tecknar avtal med Perfect Fools AB

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högts rankade byråer Perfect Fools AB, en hybridbyrå som i samarbete med Tre Kronor Media erbjuder kombinationen av den traditionella reklam- och mediebyrån.

Syncro inleder tekniksamarbete med e-handelsplattformen Centra

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller “Bolaget”), som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att Bolaget tecknat ett letter of intent (LOI) avseende ett strategiskt partnerskap med Centra Technology AB, en plattform för globala modevarumärken såsom Djerf Avenue, Stronger, Craft, Stiga & Eton. Det primära målet är att integrera insikter om influencer marketing i Centras e-handelslösningar.

Syncro skalar upp med Epinova för Optimizely

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller “Bolaget”), som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett letter of intent (LOI) avseende ett strategiskt partnerskap med Epinova AB, primärt för plattformen Optimizely.

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2023

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för tredje kvartalet (juli-september) jämte januari-september 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Syncro Group meddelar ny tillväxtstrategi

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget har antagit en ny tillväxtstrategi för att på bästa sätt ta vara på skalbarheten i Bolagets unika AI-baserade influencer marketing-plattform Collabs. Genom att utveckla försäljningen i tre kanaler räknar Syncro Group med att öka tillväxten och nå lönsamhet 2024.

Teckningsoptioner av serie TO4 nyttjades till cirka 0,14 procent och Syncro Group tillförs cirka 8,3 KSEK

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4, vilka emitterades i samband med Bolagets riktade emission av units på Spotlight Stock Market i december 2022. Totalt nyttjades 83 130 teckningsoptioner av serie TO4, motsvarande cirka 0,14 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO4, för teckning av 83 130 B-aktier till en teckningskurs om 0,10 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 tillförs Syncro Group cirka 8,3 KSEK före emissionskostnader.