Teckningsperiod teckningsoption TO6

Bakgrund och motiv

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

I samband med Syncro Groups företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i mars 2024 emitterades 834 226 103 teckningsoptioner av serie TO6. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Syncro Group.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO6 nyttjas kommer Syncro Group att tillföras cirka 8,3 MSEK, före emissionskostnader. Emissionslikvid från teckningsoptionerna av serie TO6 kommer användas till följande:

  • stärka rörelsekapitalet, samt
  • expansion och produktutveckling.

Erbjudandet i korthet

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO6 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Syncro Group.

Teckningskurs: 0,01 SEK per aktie.

Nyttjandeperiod: 20 maj 2024 till och med 31 maj 2024.

Sista dag för handel i TO6: 28 maj 2024.

Så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO6

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner: Nyttjande av teckningsoptioner sker via din bank/förvaltare. Observera att respektive bank/förvaltare kan komma att stänga möjligheten att nyttja optionerna tidigare. Vänligen kontakta din bank för vidare instruktioner.

Direktregistrerade teckningsoptioner: Teckning sker genom anmälningssedel som sedan skickas till Mangold Fondkommission i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Viktiga dokument

Till höger på denna sida finns viktiga dokument, såsom:

Villkor för teckningsoptioner av serie TO6

Anmälningssedel TO6 (endast för direktregistrerade teckningsoptioner)

Brev till teckningsoptionsinnehavare av TO6