Newsroom

Filter

Aktieägarna i Syncro Group AB (publ), org. nr 556658–5054, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2023, kl. 14:00

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” or the ”Company”) today announces the outcome of the exercise of warrants of series TO3, which were issued in connection with the Company’s directed issue of units on Spotlight Stock Market in September 2021. In total, 9,753,038 warrants of series TO3 were exercised, corresponding to approximately 47 per cent of the total number of outstanding warrants of series TO3, for subscription of 9,753,038 B-shares at a subscription price of SEK 0.20 per B-share. Syncro Group will receive approximately SEK 1.95 million before issuing costs through the exercise of the warrants of series TO3. Syncro Group has also carried out a directed issue of shares of approximately SEK 1.45 million. In total the Company will receive approximately SEK 3.4 million.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades i samband med Bolagets riktade emission av units på Spotlight Stock Market i september 2021. Totalt nyttjades 9 753 038 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande cirka 47 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av 9 753 038 B-aktier till en teckningskurs om 0,20 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Syncro Group cirka 1,95 MSEK före emissionskostnader. Syncro Group har även genomfört en riktad nyemission om ytterligare cirka 1,45 MSEK. Totalt tillförs Bolaget cirka 3,4 MSEK.

Today, March 29, 2023, is the last day of trading with the warrants of series TO3 in Syncro Group AB (publ) (“Syncro Group” or the “Company”). The subscription period for the warrants of series TO3 runs up until March 31, 2023. Each warrant of series TO3 gives the holder the right to subscribe for one (1) new share of series B in Syncro Group at an exercise price of SEK 0.20 per share of series B.

Idag, den 29 mars 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO3 i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 pågår till och med den 31 mars 2023. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Syncro Group till teckningskursen 0,20 SEK per B-aktie.

Syncro Groups dotterbolag Collabs lanserar sitt nya affärsben inom affiliate marketing, Collabs Growth, där bolaget kan skapa och genomföra effektiva kampanjer på 15 minuter med garanterad ROI. Lanseringen görs tillsammans med några av de största och mest respekterade e-handelsvarumärkena i Norden och förväntas kunna bli en viktig intäktskälla för bolaget under 2023.

In connection with Syncro Group AB’s (“Syncro Group” or the “Company”) directed issue of units on Spotlight Stock Market in September 2021, which was disclosed through press release on 27 September 2021, the Company issued 20,950,076 warrants of series TO3. Each warrant gives the right to subscribe for one (1) new share of series B in the Company. The exercise price for the warrants of series TO3 have been determined to 70 percent of the volume-weighted average price in the Company’s share on Spotlight Stock Market during the measurement period, which ran from and including March 2, 2023, up to and including March 15, 2023. During the measurement period, the volume-weighted average price in the Company’s share was approximately SEK 0.29, therefore, the exercise price for the warrants of series TO3 is determined to SEK 0.20. The subscription period for warrants of series TO3 runs during the period from and including March 17, 2023, up to and including March 31, 2023.

Aktiespararna har publicerat en presentation av Syncro Group där VD Ebbe Damm och CMO Olof Lindblom berättar om bolagets nya plattformserbjudanden, synergier och vägen mot lönsamhet.

Meet: Joey

5 Min About:

Meet: Hanna Raftell

Latest Video

In Short: Collabs with Fredrik Grufvisare

Play Video