Newsroom

Filter

Syncro Group AB (publ) (”Bolaget”) höll under måndagen den 5 februari 2024 extra bolagsstämma på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Sveavägen 20, Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.syncro.group.

Syncro Group meddelar idag att bolaget ingått ett avtal med VNTRS, ett nordisk-baltiskt venture-bolag som investerar i tech-startups. Avtalet innebär att VNTRS erhåller aktier i kommande nyemission i Syncro, som tidigare kommunicerats, till ett värde av totalt sex miljoner kronor. I utbyte kommer VNTRS dotterbolag att tillhandahålla konsulttjänster inom bland annat front- och back-end utveckling, systemarkitektur och betalningslösningar.

Syncro Groups dotterbolag WeAreCube (CUBE), en ledande aktör inom influencer marketing och sociala medier, meddelar att CUBEs partnerskap med en framstående global dryckesleverantör utökas. Det nya avtalet som är värt 4,8 miljoner kronor täcker hela 2024 och inkluderar fortsatt fokus på strategisk influencer marketing med fortsatt satsning på TikTok och Instagram.

Aktieägarna i Syncro Group AB (publ), org.nr 556658–5054 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 februari 2024, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor med adress Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering till stämman inleds kl. 09.45.

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag – under förutsättningarna av bolagsstämmans efterföljande godkännande – har beslutat om en nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 42,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, bland annat från samtliga styrelseledamöter som äger aktier i Bolaget. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 8 MSEK ("Brygglånet"). Vidare har Bolaget ingått ett konvertibellån om 8 MSEK från Långivaren i syfte att minska Bolagets befintliga lån från Långivaren med motsvarande belopp. Kallelse till extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen, som planeras att hållas den 5 februari 2024, kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett partnerskapsavtal med Adtraction som är ledande i Norden inom digital marknadsföring via partners. Partnerskapet är ett led i Syncros nya tillväxtstrategi, att etablera teknikpartnerskap med plattformsleverantörer.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högts rankade byråer Perfect Fools AB, en hybridbyrå som i samarbete med Tre Kronor Media erbjuder kombinationen av den traditionella reklam- och mediebyrån.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget"), som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att Bolaget tecknat ett letter of intent (LOI) avseende ett strategiskt partnerskap med Centra Technology AB, en plattform för globala modevarumärken såsom Djerf Avenue, Stronger, Craft, Stiga & Eton. Det primära målet är att integrera insikter om influencer marketing i Centras e-handelslösningar.

Meet: Joey

5 Min About:

Meet: Hanna Raftell

Latest Video

In Short: Collabs with Fredrik Grufvisare

Play Video