True Heading föreslår Hanne Melin Olbe till nyval i styrelsen

Share

True Heading AB (publ), noterat på Aktietorget, föreslår Hanne Melin Olbe till nyval i styrelsen vid årsstämman i maj 2015.

True Heading tar in ny kompetens i sin styrelse genom att föreslå Hanne Melin Olbe till nyval.  Hanne Melin Olbe, 37 år, har juristexamen från Lunds Universitet samt en Masters in International Business Law från King’s College London. Hon är Director Public Policy på eBay där hon arbetar med strategi och vision i gränssnittet teknik och lagstiftning. Innan eBay var Hanne biträdande jurist på den amerikanska advokatbyrån Sidley Austin i Bryssel, där hon i fem år bistod internationella företag inom områdena konkurrensrätt och immaterialrätt. Hanne  är sedan ett år tillbaka medlem av Europa Kommissionens expert grupp Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship som syftar till att ta fram förslag på hur digitaliseringen av Europeiska företag kan underlättas och stimuleras. Hanne har ett brinnande intresse för digital innovation och framför allt för hur den kan underlätta och förbättra kommunikation, möten, handel och företagande.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System) och navigation. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering. Seapilot har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest uppskattade navigationsappar.

True Heading och Seapilot tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. TrueHeading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL och SHIP MODULE’s produkter i Sverige.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.