True Heading AB (publ) utökar försäljningen till Lockheed Martin

Share

True Heading har pånytt hämtat hem en order värd över en kvartsmiljon kronor från Lockheed Martin.

True Heading fortsätter leverera AIS RX PRO till BLQ-10 programmet för US-Navy och för detta har Lockheed Martin har gjort en ny beställning på ytterligare produkter till ett värde av ca 285 000 kr. Detta innebär att vi sedan 2014 nu sålt för kring 3 MSEK till Lockheed Martin med i princip bara samma produkt. Detta innebär också självklart en möjlighet till framtida supportkontrakt likt det som vi bla haft med svenska FMV kring samma produkt. Leveransen skall ske i närtid.

– Kring den här produkten, AIS RX PRO, har vi också byggt ett av våra patent som nu börjar finnas intresse internationellt inom det projekt som kallas R-Mode. R-Mode är ett sätt att positionera fartyg utan GPS och som kan få stor användning inom sjöfarten som ett backupsystem till sattellitbaserade navigationssystem, säger Anders Bergström, arbetande styrelseordförande i True Heading AB.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.