True Heading AB (publ) reserverar för hela fordran på FMV.

Share

True Heading har beslutat att reservera för hela fordran på FMV om 3.1 MSEK.

True Heading har i samband med kommande bokslutet beslutat att reservera för hela den tvistiga fordran på FMV på 3,1 MSEK, vilket påverkar resultatet negativt för helåret. I den på oss lagda beställningen fanns enligt vår bedömning en omfattning av leveranser på ca 7 MSEK. FMV har sedan beställningstillfället endast utnyttjat en bråkdel av kontraktsvärdet. Vi ser att behovet finns och snarare ökat genom omvärldsläget och AIS-teknikens ökande betydelse för navigations- och säkerhetsområdet. Försvarsmaktens pekar bla. i egna haverirapporter på, hur AIS-tekniken förmodligen kunde ha undvikit både tragiska dödsolyckor och materiell skada inom främst amfibiekårens stridsbåtar dit leveranser av vår utrustning till stor del var tänkt för den lagda beställningen. Vi försöker dock fortsatt hitta en lösning på tvisten med FMV för att undvika skiljenämnd och den order som FMV lagt på oss stipulerar vid uppsägning möjlighet till självkostnadsersättning om max 3.2 MSEK.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017.

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.