Syncro Groups dotterbolag CUBE ingår avtal med europeisk postorderkoncern

Share

Syncro Group AB:s (publ) dotterbolag CUBE ingår avtal med etablerad postorderkoncern i Europa med 21 egna varumärken och med verksamhet i 11 europeiska marknader.

CUBE har valts ut som strategisk och kreativ partner för att initialt nylansera ett av kundens varumärken som verkar inom B2C-segmentet. Uppdraget sträcker sig över hela CUBE’s byråerbjudande och inkluderar strategisk rådgivning kring digitalisering, design av hemsida & varumärkesstrategi samt distribution genom annonsering och influencer marketing.

 

Partnerskapets inleds under fjärde kvartalet 2022 och förväntas löpa under det första halvåret 2023 med ömsesidig intention av förlängt samarbete och vidare satsningar på ytterligare marknader och varumärken för kunden. 

‘’Vi är mycket glada för det stora förtroende vi fått. Det är ett starkt kvitto på hur vår affärsverksamhet mellan bolagen kopplas samman, från CUBE’s kreativa och strategiska byråverksamhet till Collabs plattform som vi använder för alla våra kampanjer och som kommer möjliggöra en internationell skalbarhet, något som ligger helt i linje med hur vi utvecklat vårt globala erbjudande.’’ säger Denise Mehta, Head of Brand Solutions, CUBE.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Olof Lindblom, CMO Syncro Group

Telefon: +46 76 174 28 25

E-post: olof.lindblom@16.16.187.127

 

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.