Släpper den nya funktionen Weather Routing

Share

Seapilot har under våren och sommaren utvecklat och testat den nya seglingsfunktionen Weather routing som optimerar en rutt efter polardiagram, strömmar och vind. 

Från och med version 3.85 av Seapilot för iOS, erbjuds ett nytt navigationsverktyg för Weather routing med hjälp av GRIB- och POLAR-filer. Det hjälper dig som seglare att optimera din rutt utifrån vind- och strömprognos och din egen båts särskilda seglingsegenskaper. (Under 2016 kommer funktionen även för Android och Windows.

Genom att kombinera data från en GRIB-fil och en POLAR-tabell för båtens specifika seglingsegenskaper, kan Seapilot presentera en föreslagen optimal rutt över öppen vattenyta – med de kursändringar som behövs alltefter som prognosen anger skiftande vindar/strömmar över tid.

I sin första release utgörs autorutt-verktygets ingångsvärden av Tid, Vind- och Strömprognos och Seglingsegenskaper – liksom två angivna positioner: Start och Finish. Andra djup-relaterade parametrar för hänsyn till land, grund och djupangivelser i sjökortet liksom båtens djupgående, kommer att implementeras i senare release av Seapilot. Verktyget är därför ännu bara avsett för väderoptimerad autorutt, Sailing Weather routing, vid segling på öppet vatten.

Priset för navigationsverktyget Weather routing är SEK 499:- vid betalning via ditt användarkonto på Seapilots hemsida. Verktyget förutsätter att du i ditt användarkonto redan har ”Marks/Routes/Tracks”.

GRIB-filer (GRIdded Binary) innehåller data om vind/ström-prognoser för ett område en viss tid framåt. De kan laddas ner eller beställas från olika vädertjänster på nätet och sedan importeras i Seapilot. GRIB-filen skapar en sorts matris med pilar direkt i sjökortet, där du visuellt kan följa pilarnas förändringar via en rörlig tidsskala motsvarande aktuell prognosperiod. Samma GRIB-fil kan sedan i vissa fall enkelt uppdateras för varje ny publicerad prognosperiod.

En POLAR-fil är i det här sammanhanget en vindprofil-tabell för en viss segelbåtstyp och anger båtens optimala vinkel och hastighet i förhållande till olika angivna vindstyrke-intervall i tabellen.

För mer information om funktionen och hur den används, besök:

https://www.seapilot.com/sv/sjokort-och-funktioner/sjokort-ios-ipad/weather-routing-ios-ipad/

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System) och navigation. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering. Seapilot har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest uppskattade navigationsappar.

True Heading och Seapilot tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. TrueHeading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL och SHIP MODULE’s produkter i Sverige.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.