Släpper den nya funktionen Weather Routing

Share

Seapilot har under våren och sommaren utvecklat och testat den nya seglingsfunktionen Weather routing som optimerar en rutt efter polardiagram, strömmar och vind. 

Från och med version 3.85 av Seapilot för iOS, erbjuds ett nytt navigationsverktyg för Weather routing med hjälp av GRIB- och POLAR-filer. Det hjälper dig som seglare att optimera din rutt utifrån vind- och strömprognos och din egen båts särskilda seglingsegenskaper. (Under 2016 kommer funktionen även för Android och Windows.

Genom att kombinera data från en GRIB-fil och en POLAR-tabell för båtens specifika seglingsegenskaper, kan Seapilot presentera en föreslagen optimal rutt över öppen vattenyta – med de kursändringar som behövs alltefter som prognosen anger skiftande vindar/strömmar över tid.

I sin första release utgörs autorutt-verktygets ingångsvärden av Tid, Vind- och Strömprognos och Seglingsegenskaper – liksom två angivna positioner: Start och Finish. Andra djup-relaterade parametrar för hänsyn till land, grund och djupangivelser i sjökortet liksom båtens djupgående, kommer att implementeras i senare release av Seapilot. Verktyget är därför ännu bara avsett för väderoptimerad autorutt, Sailing Weather routing, vid segling på öppet vatten.

Priset för navigationsverktyget Weather routing är SEK 499:- vid betalning via ditt användarkonto på Seapilots hemsida. Verktyget förutsätter att du i ditt användarkonto redan har ”Marks/Routes/Tracks”.

GRIB-filer (GRIdded Binary) innehåller data om vind/ström-prognoser för ett område en viss tid framåt. De kan laddas ner eller beställas från olika vädertjänster på nätet och sedan importeras i Seapilot. GRIB-filen skapar en sorts matris med pilar direkt i sjökortet, där du visuellt kan följa pilarnas förändringar via en rörlig tidsskala motsvarande aktuell prognosperiod. Samma GRIB-fil kan sedan i vissa fall enkelt uppdateras för varje ny publicerad prognosperiod.

En POLAR-fil är i det här sammanhanget en vindprofil-tabell för en viss segelbåtstyp och anger båtens optimala vinkel och hastighet i förhållande till olika angivna vindstyrke-intervall i tabellen.

För mer information om funktionen och hur den används, besök:

https://www.seapilot.com/sv/sjokort-och-funktioner/sjokort-ios-ipad/weather-routing-ios-ipad/

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System) och navigation. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering. Seapilot har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest uppskattade navigationsappar.

True Heading och Seapilot tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. TrueHeading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL och SHIP MODULE’s produkter i Sverige.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.