Seapilot utökar sitt geografiska område

Share

Efter många års förhandling med olika europeiska sjöfartsverk utökar nu Seapilot sitt geografiska område ytterligare.

Seapilot arbetar ständigt på att få tillgång till fler sjökortsområden för att få så stor geografisk täckning som möjligt. I vissa fall har det dock varit problematiskt att få tag i S-57 sjökort som Seapilot använder sig av, då vissa myndigheter inte vill ge ut sjökort i det formatet till andra än yrkessjöfarten. Idag är S-57 data det som all sjökortstillverkning bygger på, vilket är det bästa tillgängliga officiella datat.

Efter tidigare framgångar med de Polska myndigheterna tidigare i år har fler länder börjat ge med sig och släpper nu sitt sjökortsdata till Seapilot. Det innebär att Seapilots geografiska område utökas till att täcka hela 21 länder.

De länder som snart kommer finnas tillgängliga är Litauen, Portugal, Italien, Kroatien och Grekland.


Seapilot finns nu tillgängligt i följande länder:

(Se bild i bifogad pdf-fil)

1. USA delat i ostkusten, västkusten och Great Lakes

2. Kanada


(Se bild i bifogad pdf-fil)

3. Norge

4. Sverige

5. Finland

6. Estland

7. Lettland

8. Litauen (kommer snart)

9. Polen

10. Tyskland

11. Danmark

12. Nederländerna

13. Belgien

14. Storbritanien

15. Irland + Nord Ireland

16. Island

17. Frankrike

18. Portugal (kommer snart)

19. Italien (kommer snart)

20. Kroatien (kommer snart)

21. Grekland (kommer snart)


För ytterligare information
:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System) och navigation. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering. Seapilot har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest uppskattade navigationsappar.

True Heading och Seapilot tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. TrueHeading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL och SHIP MODULE’s produkter i Sverige.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.