Seapilot utökar sitt geografiska område

Share

Efter många års förhandling med olika europeiska sjöfartsverk utökar nu Seapilot sitt geografiska område ytterligare.

Seapilot arbetar ständigt på att få tillgång till fler sjökortsområden för att få så stor geografisk täckning som möjligt. I vissa fall har det dock varit problematiskt att få tag i S-57 sjökort som Seapilot använder sig av, då vissa myndigheter inte vill ge ut sjökort i det formatet till andra än yrkessjöfarten. Idag är S-57 data det som all sjökortstillverkning bygger på, vilket är det bästa tillgängliga officiella datat.

Efter tidigare framgångar med de Polska myndigheterna tidigare i år har fler länder börjat ge med sig och släpper nu sitt sjökortsdata till Seapilot. Det innebär att Seapilots geografiska område utökas till att täcka hela 21 länder.

De länder som snart kommer finnas tillgängliga är Litauen, Portugal, Italien, Kroatien och Grekland.


Seapilot finns nu tillgängligt i följande länder:

(Se bild i bifogad pdf-fil)

1. USA delat i ostkusten, västkusten och Great Lakes

2. Kanada


(Se bild i bifogad pdf-fil)

3. Norge

4. Sverige

5. Finland

6. Estland

7. Lettland

8. Litauen (kommer snart)

9. Polen

10. Tyskland

11. Danmark

12. Nederländerna

13. Belgien

14. Storbritanien

15. Irland + Nord Ireland

16. Island

17. Frankrike

18. Portugal (kommer snart)

19. Italien (kommer snart)

20. Kroatien (kommer snart)

21. Grekland (kommer snart)


För ytterligare information
:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System) och navigation. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering. Seapilot har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest uppskattade navigationsappar.

True Heading och Seapilot tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. TrueHeading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL och SHIP MODULE’s produkter i Sverige.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.