Gigger bjuder in Dagens Industri att närvara i samband med Bolagets direktsända Årsstämma 31 maj

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har bjudit in Dagens Industri (DI) att närvara direkt efter avslutandet av Bolagets Årsstämma som hålls måndagen den 31 maj kl.15.00. DI ges då möjlighet att ställa frågor till Bolagets VD Claes Persson, samt att svara på frågor från aktieägare i Gigger. Vi väntar svar från Di om vem som önskar närvara.

Styrelsen och ledningen i Gigger Group AB har valt att bjuda in DI att närvara efter avslutandet av Bolagets Årsstämma med anledning av den artikel journalisten Sven Nordenstam skrev och som DI valde att publicera torsdagen den 27 maj. Artikel hade rubriken "Mångmiljonkrav mot börsraketen Gigger – vdn har flera konkurser bakom sig”.

Eftersom styrelse och ledning i Gigger Group AB alltid har valt att vara transparanta med all relevant information vi kan tillföra våra aktieägare, och då artikeln som anses grundlös och avsiktligen vinklad, skapade stor osäkerhet och realisationsförluster hos många av våra ca 10 000 aktieägare, välkomnar vi DI att närvara och framföra frågor om det finns fler frågeställningar DI önskar svar på. DI är då välkomna att ställa dem till oss i realtid direkt efter Årsstämmans avslutande. Även finns utrymme för aktieägare som har registrerat sig att deltaga i Årsstämman att ställa frågor till DI som är relaterade till artikeln.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se  

                        

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner – "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.