Delårsrapport True Heading AB (publ)

Share

1 januari - 31 mars 2018

• Nettoomsättning för Moderbolaget Q1, 2 274 kSEK (2 853 kSEK)
• Resultat före skatt för Moderbolaget Q1, – 912 kSEK (-1 560 kSEK)
• Dotterbolaget Seapilot utdelat till aktieägarna i True Heading AB den 9/1 2018

Detta blir True Headings första delårsrapport utan koncernstruktur efter utdelningen av Seapilot i början på januari till aktieägarna. Bolagen verkar tillsvidare med ett samarbetsavtal för administration och olika tjänster och är fortfarande placerade i Danderyd ihop. För bolaget finns det ett antal kostnader vilka belastar resultatet för kvartal ett relaterade till delningen av bolaget. Dessa är främst av administrativ karaktär som kostnader för juridisk rådgivning och informationsgivning. Även en del kostnader hänförliga till Seapilot kommer att justeras först i kvartal två för bolagets del och därmed först då generera en intäkt därför.

 Omsättningen för kvartal ett är något lägre jämfört med 2017 men resultatet 656 kronor bättre trots ökade kostnader för Seapilotseparationen och där ännu inte intäktsförda intäkter på ca 200 kkr. Skiljenämndsförfarandet med FMV kommer dock att belasta resultatet i kvartal två med ca 350 000 kr samt kostnader för ombud på 150 000 kr. Det är olyckligt att vi skall behöva föra denna typ av tvist med en myndighet som inte tar ansvar för det omfattande uppdrag som man lade på True Heading redan 2010 och som endast kom att omfatta en bråkdel av det åtagande man lagt fram i sin ursprungliga order.

 I övrigt har kvartal ett varit i enlighet med vår förväntan även om en viss eftersläpning av leveranser skett över i april pga. vissa produktionsproblem av våra AIS produkter samt då ett generationsskifte just nu sker av våra GPS kompasser vilket lett till att vi fått ett glapp mellan tidigare generation och nästkommande på 2–3 månader utifrån bättre försäljningen än beräknat på dessa produkter.

 Vi ser i kvartal två en fortsatt god förfrågan på våra produkter som håller en på marknaden hög kvalitet och varumärkesställning i förhållande till sitt pris. Vi ser också att AIS marknaden för fritidsbåtar mognar mer och mer där det moment som uppstår då populationen uppnår en viss kritisk nivå är väsentlig för att driva marknaden framåt. Väl ute i skärgården eller påväg efter våra kuster ser man att möjligheterna fortfarande är enorma då fortfarande många inte insett den stora fördelen med AIS ombord. De som väl gjort så blir också mycket av våra bästa ambassadörer då fördelarna är uppenbara för den säkerhetsmedvetne.

 Slutligen vill jag meddela att bolaget påbörjat en rekrytering av en ersättare för mig som VD. Vi ser alla vikten i denna rekrytering och brinner du för båtlivet, sjösäkerhet och ser teknisk innovation som en del i den process kontakta mig gärna om du tror dig känna en lämplig kandidat.

Anders Bergström
VD

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.