Årsredovisning för True Heading AB (publ)

Share

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för True Heading AB (publ) ”Bolaget” lämnar styrelsen följande information.  

Styrelsen vill informera att revisorn har avseende rapporten om årsredovisningen och koncernredovisningen gjort en anmärkning.

”Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka på att avdragen skatt och sociala avgifter samt mervärdesskatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid. Sammanlagt har 9 st betalningar ankommit för sent till Skatteverket med en genomsnittlig förseningstid om 2 dagar. True Heading AB (publ) har som mest blivit erlagda en enskild kostnadsränta om 221 SEK.

Detta har inte föranlett någon övrig anmärkning, förseningsavgift eller skattetillägg från Skatteverket.”

Bolaget förklarar

True Heading har som ett mindre bolag begränsade personalresurser, vid sjukdom eller resor har godkännande av rapporteringa och betalningar blivit fördröjda ett antal gånger under året, vilket föranlett de sena betalningarna och rapporteringarna.

Bolaget har vidtagit åtgärder genom att under hösten 2017 ta in en controler funktion och som i april 2018 kommer att upphandlas på nytt för resten av året.

Bolaget avser att betala och redovisa skatter och avgifter i rätt tid och i nuläget betalas skatter och avgifter enligt gällande regler.

I övrigt se bifogade dokument

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.