VD lånar ut aktier för likviditetsgaranti

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") har som tidigare meddelats utsett Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) till likviditetsgarant för bolagets aktie på Spotlight Stock Market. För att möjliggöra Mangolds uppdrag har Syncro Groups VD, Ebbe Damm, åtagit sig att låna ut närmare fem miljoner aktier från sitt privata innehav i Bolaget till Mangold. Någon ersättning för aktielånet utgår inte.

I sitt uppdrag som likviditetsgarant kommer Mangold att säkerställa möjligheten att handla i Syncro Groups aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken.

 

Syftet med likviditetsgaranti är att säkerställa likviditet i aktien och att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel, till gagn för såväl befintliga som nya aktieägare.

 

För att möjliggöra Mangolds uppdrag krävs ett aktielån från större aktieägare innehållande ett större antal aktier i Bolaget, vilket Bolagets VD Ebbe Damm åtagit sig att låna ut till Mangold för detta ändamål ur sitt privata innehav i Bolaget. Någon ersättning till VD Ebbe Damm för detta åtagande utgår inte.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.