VD Håkan Fritz presenterar Gigger Group

Share

Håkan Fritz, VD för Gigger Group, ger en uppdatering om bolaget, dess historik, dotterbolag och tillväxt. 

Gigger – en kort tillbakablick

Gigger AB har vuxit rejält sedan starten. Från en ful ankunge till en vacker svan!Bolaget grundades 2016 under namnet Bidnord och brottades då med stora förluster och nära nog obefintlig omsättning, men har på endast 3 år vänt och haft en bra tillväxt. (Se diagram nedan, avklippt på 300%)

Den genomsnittliga tillväxten per år för perioden ligger på över 600 %, med 2017 -> 2018 som en peak. Under senaste verksamhetsåret ökade omsättningen med cirka 200 %, dvs en tredubbling. Konkurrenterna ligger som synes på betydligt lägre nivåer. Konkurrent 1 (K1) på knappt 50 % och konkurrent 2 (K2) under 10 % under samma period. Under 2019 nådde vi en mognad där tillväxten dubblerades Även under innevarande år har ökningen varit kraftig. Gigger har som de flesta förstår påverkats av Covid 19, men in

te alls i den utsträckning som vi befarade. Flera av våra konkurrenter har drabbats och  minskat sin omsättning.   Gigger arbetar sedan försommaren mycket aktivt på sociala medier med kampanjer.  Idag kan Gigger se klara effekter av detta arbete och antalet personer som anslutit sig till Giggers tjänst ökar markant. Man kan ju inte gräva sig ur ett hål, utan behöver trampa ännu hårdare i uppförsbacke.

Gigger på kort sikt

Nästa moment för  Gigger Group är att avsluta arbetet med sitt s k Återlistningmemorandum. Detta är för att bli godkända för listning på ordinarie lista på Spotlight Market.

Detta  memorandum kommer att distribueras till marknaden efter att det är godkänt av Spotlight Market. Under november planerar Gigger Group också att distribuera sin första kvartalsrapport under eget namn. Exakt datum kommer vi att återkomma om.

Gigger är den första gigjobbplattformen i Europa som handlas i noterad miljö!

Corona-pandemin har slagit hårt mot världen i allmänhet, och mot gig arbetare i synnerhet.

Uppdragsanställda, frilansare och timanställda är ofta de första som får lämna när krisen kommer.

Vi har sett en omsättningsminskning hos våra branschkollegor internationellt såväl som i Sverige, men Gigger har under första halvåret ändå 2020 levererat cirka 200 % mot 2019. Tidigare erfarenheter visar att gig ekonomin alltid tar fart efter kriser, exempelvis efter finanskrisen 2007/08 där ca 45 % av all jobbtillväxt i England skett inom gigjobbsektorn, så utsikterna är goda för en mycket god tillväxt i sektorn under kommande år. (Se graf från World  Economic Forum)

 

Vår satsning på vertikaler, dvs avgränsade marknader, har börjat visa resultat genom tecknade avtal med bland annat WhereUare, som är Skandinaviens största plattform för distansjobb med en växande medlemsdatabas omfattande idag cirka 8 500 personer, men även med PT-skolor som utbildar ett 1000-tal personer om året, till massageutbildningsföretag med åtskilliga hundra nya elever per år osvDet gemensamma med dessa är att deras elever snabbt kan komma igång och tjäna pengar på sina nya kunskaper, utan att krångla med att starta företag eller att ansöka om F-skatt.

Ett axplock av nya samarbetspartner är:

  • PT Distansstudier 

  • Sweaty Business 
  • Human performance AB 
  • Bodyfight
  • Tränarakademin, 
  • Nordic Academy Of Sweden. 
  • Hälsoteket 

Gigger 2021

I Covid 19´s efterdyningar spår bl.a Business Insider, AON och Deloitte en acceleration av gig ekonomin. Gigger’s affärsmodell och plattform är rustade att skala upp!

Med nya vertikala målgrupper i sikte kommer tillväxten i Sverige att fortsätta.

Gigger har nu med framgång provat sin plattform i Sverige och siktar nu på en internationell lansering med start i Storbritannien, en marknad som är ca 14 ggr större än den svenska. Gigger AB har sedan något år ett dotterbolag på plats, Gigger Ltd. Under sommaren 2020 registrerades domännamnet ”gigger.uk” osv

En ny lagstiftning införs till våren i Storbritannien, IR35, som tar bort skattefördelarna med microföretag, och flyttar enmansföretag mot att jobba via gig plattformar.

Satsningen i Sverige och på de s k vertikalerna kommer fortsätta i oförminskad skala.

Världen ligger för våra fötter och vi hoppas vi är rätt rustade . Blickar man ut internationellt så är gig arbetande i världen mycket större än i Sverige (se graf).

 

Sammantaget så ser vi fram emot mycket framgångsrika år med en fortsatt tillväxt.

Aktiens utveckling

Inom kort kommer samtliga beslut som togs på extra bolagsstämma i juli 2020 vara utförda. Namnändring, förändring av antalet aktier och aktiekapital, det är redan klart. Utdelning av aktierna i True Heading Patent AB är också genomfört. Det sista som kvarstår är apportemissionen av aktierna i Gigger AB, som Gigger Group AB lagt bud på och vi förväntar oss maximal accept från samtliga aktieägare i Gigger AB att bli aktieägare i Gigger Group AB – vårt nya ägarbolag som kommer att agera moderbolag i en koncern jag ser mycket fram emot att leda till ytterligare tillväxt!

Med en önskan om en fortsatt trevlig höst och på återhörande.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.