VD-BREV OKTOBER 2021

Share

”Den general som vinner striden planerar sina drag innan slaget utkämpas. Den general som förlorar gör bara få beräkningar i förväg.”

Bild: Claes Persson, t.f. VD Gigger Group AB

Jag är den general som noggrant har analyserat marknaden och dess tillväxtmöjligheter inom SaaS-industrin innan ”striden” för vår del startade! Vår strategi har från dag ett varit att rusta för långsiktig tillväxt för Gigger Group och våra dotterbolag, och samtidigt på vägen dit även vinna de kortsiktiga striderna. 

Jag upprepar vår vision:

Vi skall med lägsta möjliga risk växa genom förvärv, genom att etablera oss i fler länder, genom att skapa nya affärer via synergieffekterna som uppstår mellan våra dotterbolag, och att genom detta åtnjuta en kraftigt ökande värdetillväxt.

GIGGER GROUP FÖRBEREDER NAMNBYTE TILL SYNCRO GROUP

Vi har med Gigger Group nu nått till den punkt med vår förvärvsstrategi av SaaS-företag där vi väljer att förbereda namnändring till det mer passande  SYNCRO GROUP. Det nya namnet beskriver bättre vilken verksamhet vi bedriver. Redan från starten för Gigger Group AB, med Gigger AB som första dotterbolag, har fokus legat på verksamheter baserade på SaaS-teknologi.

Dotterbolaget Gigger AB har en av marknadens mest moderna och helautomatiserade Saas-plattform för de personer och företag som är verksamma inom Gig-ekonomin. Ägarportföljen i Gigger Group har sedan innehavet av Gigger AB utökats med ytterligare bolag (Collabs AB, Happyr AB och intentionsavtal om förvärv nyligen ingått med WeAreCube AB) som tillkommit genom förvärv. Dessa bolag har delats in i divisioner och har som gemensam nämnare att de är SaaS-företag, eller företag vars tjänster kan appliceras på redan befintliga SaaS-plattformar.

SYNCRO GROUP är ett namn som bättre visualiserar och tydliggör för aktiemarknaden, och för medarbetare inom koncernen, att vårt bolag samlar kompetensen hos alla de befintliga och tillkommande företagen för att maximera utfall och lönsamhet, genom att synkronisera dessa företags teknologier och tjänsteutbud under ett och samma tak.

“A synchro is any of a number of electrical devices in which the angular position of a rotating part is transformed into a voltage, or vice versa.”

Detta är grundstenarna i vår tillväxtstrategi

Vi bygger vårt bolag genom att skapa divisioner där vi:

 1. Förvärvar SaaS-bolag (SaaS står för Software As A Service), och får genom det en årlig tickande och återkommande intäkt
 2. Förvärvar och integrerar tjänsteföretag inom samma sektor, och får därmed in arvoden för konsult- och experttjänster. I tillägg omvandlar vi en del av dessa företags tjänster att anpassas, paketeras och säljas på befintlig SaaS-plattform inom divisionen
 3. Säkerställer maximering av intäkter utan att lämna några potentiella affärer ogjorda.

Vår affärsmodell genererar multipla inkomstkällor till divisionerna:

Divisionsstruktur:

 • SaaS: Vi identifierar och förvärvar SaaS-plattformar som förenklar och effektiviserarpersonalintensiva och administrativa processer
 • Tjänst: Vi identifierar och förvärvar bolag som tillhandahåller tjänster som optimerar SaaS-plattformen för de kunder som behöver detta stöd
 • Ekosystem: Vi identifierar andra tilläggstjänster som inte är att se som ”livsnödvändiga” men som för många kunder ökar på kundnyttan och knyter dem till oss i ett ekosystem
 • Kundnytta: Vi mäter Kundnytta genom kundnöjdhet/lojalitet

Intäktsströmmar per division

 • SaaS: Abonnemang
 • Tjänster: Service-avgifter
 • Ekosystem: Provisioner/Kick-Backs
 • Kundnytta: Mätbar kundnöjdhet/lojalitet

Vi värdesätter förtroendet från befintliga aktieägare och nya intressenter som väljer att investera i vårt bolag. För oss är det av största vikt att förvalta det förtroendet genom att tillse att våra förvärv alltid ska bidra med värdeskapande och tillföra lönsamhet till gruppen.

Med omfattande marknadsförståelse och god planering har vi sett till så att våra tre första förvärv är framtidssäkrade SaaS-bolag som vi valt att bygga våra divisioner utifrån. Det är grunden i bygget som bara har börjat resan mot ökad tillväxt, en resa som är på god väg att nå målen!

Nominerade till Årets SaaS-företag

Värt att nämna är att vårt första bolag i gruppen, Gigger AB, är nominerade till Årets bästa SaaS-företag av Breakit som är Sveriges nyhetsajt för Tech-bolag och start-ups med över 300 000 unika läsare varje vecka.

Kriterier för Årets SaaS-företag:

️  Uthållig affärsmodell
️  Stark tillväxt alt. resultat
️  Stor potential att skala (måste inte vara internationellt)
️  En viktig bidragande faktor är om bolaget på något sätt jobbar för en bättre värld

Värdet på den globala SaaS-industrin:

Den globala software as a service (SaaS)-marknaden förväntas att växa från 225.6 miljarder USD år 2020 och förväntas nå 436.9 miljarder USD år 2025.

Nedan diagram visar börsnoterade SaaS-bolagens kursutveckling på Nasdaq från 2014 till 2020.

Källa: Bessemer Venture Partners

Men hur vinner vi kriget, inte bara slaget?

Ännu ett kvartal har rusat förbi och vår tillväxtstrategi har börjat visa resultat.

En vinnande armé måste ha väldigt duktiga officerare, och på dem bygger vi våra styrkor. Sedan vår nya Collabsgeneral Fredrik Grufvisare i mitten av augusti tog över kommandot i Collabs AB har bolaget i september fakturerat en nyförsäljning på 2,53 MSEK – ”ett tydligt bevis för att vår plan fungerar.”

Att uppnå synergier är viktigt för att lyckas med vår tredelade strategi.

 • Marcus Rosenberg är vår kunniga och systematiskt strukturerade SaaS-general.
 • Marcus fokuserar primärt med att öppna upp möjliga synergier mellan bolagen i gruppen och skapa nya affärsmöjligheter genom att koppla samman bolagens samlade marknadserbjudanden.
 • Vår Koncernkontroller Fredrik Gnospelius har tagit ett järngrepp på att rikta fokus mot att nå lönsamhet i varje bolag i divisionen, och därmed i hela gruppen.

Varför förvärva CUBE?

Hur passar då CUBE in i vår bolagsgrupp?

Jo de kommer att leverera specialisttjänster ovanpå vår SaaS-plattform Collabs, precis i enlighet med vår fastställda plan. Bolaget siktar mot god lönsamhet för helåret 2021 och bidrar starkt kompetensmässigt till resten av gruppen.

Sammantaget, vi är ett företag med hög kompetens som verkar i en snabbrörlig marknad och har exekverat alldeles utmärkt på vår lagda strategi. Vi rustar och säkerställer att genom synergier mellan förvärvade bolag inom och mellan divisionerna uppnå ökad tillväxt och ser med tillförsikt fram emot att vinna kriget oavsett på vilka marknader vi placerar våra styrkor!

Stockholm 5 oktober -2021

Claes Persson – t.f. VD Gigger Group AB/planerat namnbyte till SYNCRO GROUP AB

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.