UPPDATERING – Gigger Groups t.f. VD Claes Persson pratar framtid och strategi i podcasten Framtidsbolagen

Share

LÄNK TILL AVSNITTET HÄR: https://finanstid.se/strategiska-forvarv-gigger-group-claes-persson/ Gigger Group AB’s (publ) (”Gigger”) (”Bolaget”) t.f. VD Claes Persson medverkar i podcasten Framtidsbolagen som drivs av ekonomitidningen Finanstid.se. Claes ger i podcasten bland annat sin bild över Gigger Groups övergripande strategi som består i att bygga upp verksamheten på att förvärva, äga, förvalta och utveckla SaaS-bolag som alla är ledande och identifieras som bolag i framtidsbranscher. Podcasten sänds idag måndag den 13 september.

Hör i podcasten Framtidsbolagen Claes Persson berätta om hur Gigger Group, som är noterade på Spotlight Market, under 2021 tagit steget fullt i sin strategi att förvärva framtidsinriktade SaaS-bolag (Software as a Service) vilka placeras in i divisioner i Bolagets verksamhetsstruktur. Alla förvärv ska förutom att vara självförsörjande korsbefrukta varandra för maximal synergi och lönsamhet för bolagen som ingår i Gigger Group.

-”Gigger Group tar alla genomtänkta steg på en noga utvald väg och vi håller den kursen helt enligt vår plan”, säger Claes Person, t.f. VD Gigger Group AB. –”Jag ser det som ett fantastiskt bra betyg på vad vi gör att få medverka i podcast om Framtidsbolagen. Gigger Group är ett framtidsbolag som bygger sin verksamhet på att förvärva framtidsbolag som alla bidrar till att tillföra synergier mellan bolagen i gruppen. Jag ser fram emot att få dela med mig om vår verksamhet i denna podcast

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se          

www.gigger.group 

 

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

 

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Om Framtidsbolagen podcast

I Framtidsbolagen möter vi både de nystartade bolagen och giganterna som varit verksamma länge. Vi får en inblick i deras affärsidé och vad det är som gör den speciell – hur började allt, hur ser deras framtidsvisioner ut, jobbar de hållbart och varför är just deras företag värt att investera i.

Om Finanstid.se

Senaste nyheter om finans & tillväxtbolag. Här kan du ta del av emissioner, uppdateringar från kryptovaluta och börsen. Alternativa investeringar likväl som traditionella. Finanstid grundades 2020 med visionen att lyfta fram intressanta artiklar om bolag som ännu inte blivit upptäckta av massmedia.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.