True Heading utser interims VD och styrelsordförande

Share

Styrelsen i True Heading AB (publ), noterat på Spotlight, har utsett Nils Willart till tillfällig VD för bolaget och Anders Bergström återträder som styrelsordförande.

True Heading’s styrelse har förordnat Nils Willart, en av företagets grundare, som tillfällig VD för True Heading AB, tills det att den pågående processen att rekrytera en ny VD kan avslutas. Tidigare VD och grundare Anders Bergström återträder därmed som ordförande i styrelsen och kommer fortsatt att aktivt medverka i bolagets utveckling och parrallellt leda det tidigare dotterbolaget Seapilot som VD.  

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.