True Heading lanserar ny AIS

Share

True Heading har utvecklat en ny AIS produkt, baserad på vår tidigare beprövade och populära AIS för fritidsbåtar, AIS CTRX GRAPHENE. 

True Heading lanserar AIS CTRX GRAPHENE MOB, en ny AIS (Automatic Identification System) Transponder för fritidsbåtssegmentet med unik ny funktionalitet. Produkten kommer att finnas tillgänglig för försäljning inför säsongen 2018 och lanseras i samband med branschmässan METS i Amsterdam i november. AIS CTRX GRAPHENE MOB kommer också att deltaga i den prestigefyllda DAME Award i samband med mässan för årets bästa marina tillbehör.

AIS systemet som är uppfunnet i Sverige har utvecklats till att omfatta mycket mer än det anti-kollisions hjälpmedel det från början tänktes för. Idag finns olika typer av AIS för att markera bojar och fyrar, AIS i räddningshelikoptrar och flygplan och flera nya användnings-områden under framtagande. Ett nytt område är användningen av AIS som en nödsändare för att snabbt kunna lokalisera en person som ramlat överbord eller kunna lokalisera en livflotte med personer i nöd. Denna typ av utrustning finns redan på marknaden men det har saknats enkla system för att ombord på fartyg och båtar få ett alarm på att någon råkat illa ut. True Heading AB lanserar därför AIS CTRX GRAPHENE MOB som är den första AIS transpondern på marknaden som har detta inbyggt och integrerat i enheten. Även tidigare AIS produkter i GRAPHENE serien kan i efterhand uppgraderas till likvärdig prestanda. Produkten paketeras ihop med Seapilot som enkelt visar var den nödställde befinner sig i förhållande till den egna positionen.

”Vi är glada att återigen kunna presentera en ny produkt med unik funktionalitet inom AIS området som också starkt ökar säkerheten till sjöss för dess användare”, säger Anders Bergström, VD i True Heading AB.

Se även en kort film om AIS CTRX GRAPHENE MOB på https://youtu.be/cAMmIYiis6A

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.