True Heading lanserar ny AIS

Share

True Heading har utvecklat en ny AIS produkt, baserad på vår tidigare beprövade och populära AIS för fritidsbåtar, AIS CTRX GRAPHENE. 

True Heading lanserar AIS CTRX GRAPHENE MOB, en ny AIS (Automatic Identification System) Transponder för fritidsbåtssegmentet med unik ny funktionalitet. Produkten kommer att finnas tillgänglig för försäljning inför säsongen 2018 och lanseras i samband med branschmässan METS i Amsterdam i november. AIS CTRX GRAPHENE MOB kommer också att deltaga i den prestigefyllda DAME Award i samband med mässan för årets bästa marina tillbehör.

AIS systemet som är uppfunnet i Sverige har utvecklats till att omfatta mycket mer än det anti-kollisions hjälpmedel det från början tänktes för. Idag finns olika typer av AIS för att markera bojar och fyrar, AIS i räddningshelikoptrar och flygplan och flera nya användnings-områden under framtagande. Ett nytt område är användningen av AIS som en nödsändare för att snabbt kunna lokalisera en person som ramlat överbord eller kunna lokalisera en livflotte med personer i nöd. Denna typ av utrustning finns redan på marknaden men det har saknats enkla system för att ombord på fartyg och båtar få ett alarm på att någon råkat illa ut. True Heading AB lanserar därför AIS CTRX GRAPHENE MOB som är den första AIS transpondern på marknaden som har detta inbyggt och integrerat i enheten. Även tidigare AIS produkter i GRAPHENE serien kan i efterhand uppgraderas till likvärdig prestanda. Produkten paketeras ihop med Seapilot som enkelt visar var den nödställde befinner sig i förhållande till den egna positionen.

”Vi är glada att återigen kunna presentera en ny produkt med unik funktionalitet inom AIS området som också starkt ökar säkerheten till sjöss för dess användare”, säger Anders Bergström, VD i True Heading AB.

Se även en kort film om AIS CTRX GRAPHENE MOB på https://youtu.be/cAMmIYiis6A

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.