True Heading: Kommuniké från årsstämman 2019-12-05

Share

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2019-12-05 och i

sammandrag beslutades följande;

· Bolagets ordförande Anders Bergström hälsade alla deltagare välkomna och lämnade

över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid stämman.

· Stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes enhälligt

· Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt förslag med följande lydelse, Aktiekapitalet skall lägst vara 7 000 000 kr och högst vara 28 000 000 kr; antalet aktier skall lägst vara 70 000 000 aktier och högst vara 280 000 000 aktier. Beslutet var enhälligt

· Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner med enligt till stämman framlagt förslag i enlighet med bolagsordningens ändring som antogs tidigare av stämman. Beslutet var enhälligt.

Täby 2019-12-05

True Heading AB

För ytterligare information:

Göran Carlsson, True Heading AB, E-mail: goran.carlsson@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 5459391

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.