True Heading föreslår Martin Rylander till nyval i styrelsen

Share

True Heading AB (publ), noterat på Aktietorget, föreslår Martin Rylander till nyval i styrelsen vid årsstämman i maj 2016.

True Heading ersätter Rickard Berg med Martin Rylander i sin styrelse i samband med årsstämman den 18 maj. Martin är sedan länge aktiv i bolaget med främst utveckling av appen Seapilot och har varit med och grundat Tridentnav som är det bolag som köptes 2014 av Seapilot genom en företrädesemission. I och med detta tillhör Martin en av de större ägarna i bolaget genom DERM Invest AB.

Martin är utbildad på KTH och har jobbat med olika projekt inom mjukvaruutveckling där bla navigeringsapplikationer tagit en stor del av den tiden. Utöver detta har Martin en kortare karriär inom flottan och är en passionerad seglare.

”Det är viktigt att vi får in Martin i styrelsen då vi med nuvarande läge och resurser behöver ha en hel del operativt fokus i styrelsen och då blir Martin en viktig del genom vår fokus på Seapilot” säger Anders Bergström, styrelsordförande.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.
True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn. För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.