True Heading föreslår Håkan Mildh Svensson till nyval i styrelsen

Share

True Heading AB (publ), noterat på Aktietorget, föreslår Håkan Mildh Svensson till nyval i styrelsen vid årsstämman den 22 maj 2018.

True Heading tar in ny kompetens i sin styrelse genom att föreslå Håkan Mildh Svensson till nyval. Håkans huvudsakliga fokus idag är affärsutveckling och försäljning av tekniska konsulttjänster av Tech-bolag samt styrelseuppdrag inom samma sfär.

Håkan har drygt 30 års erfarenhet inom teknikkonsultverksamhet och har bl a grundat det värderingsstyrda konsultbolaget Berotec AB, som är ”Experter inom teknik, IT och ledarskap” där Håkan idag är arbetande ordförande.

Inom affärsutveckling har Håkan spetskompetens inom försäljning och marknadsföring. Håkan arbetar med storkundsbearbetning samt driver och ansvarar för värderingsarbetet på Berotec.

”Att få kombinera min proffession med min passion skärgårdslivet känns kul och mycket stimulerande” säger Håkan Mildh Svensson som varit på sjön i hela sitt liv och seglat mycket.  

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget, är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i navigeringen.

För mer information se www.trueheading.se 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.