True Heading ändrar annonserat val till styrelsen

Share

True Heading AB (publ), noterat på Aktietorget, föreslår Nils Willart till nyval i styrelsen vid årsstämman den 22 maj 2018 istället för Torgny Hellström.

True Heading ändrar föreslaget val av Torgny Hellström till ledamot i styrelsen då hans arbetsbörda under den senaste tiden förändrats på ett sådant sätt att den tid som behövs för uppdraget ej är möjlig att uppnå.

Istället föreslås den tidigare styrelseledamoten och grundaren Nils Willart ta hans position. Nils var med och grundade bolaget och är väl insatt i dess verksamhet.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.