True Heading AB (publ) utser ny VD

Share

True Heading har anställt Göran Carlsson som ny VD. 

Göran har drygt 30 års erfarenhet från olika ledande roller inom producent- och handelsföretag samt att hålla utbildningar inom navigation, segling och sjösäkerhet.

Inom affärsutveckling har Göran spetskompetens inom ledning, försäljning och marknadsföring och har gjort flera turn around- samt expansionsprojekt.

”Att få kombinera min yrkeserfarenhet med min passion för navigation, båtliv och sjösäkerhet känns oerhört kul och mycket stimulerande” säger Göran Carlsson som varit på sjön i princip hela sitt liv.

Göran kommer att börja i företaget från den 15 november.

Tillförordnade VD’n Nils Willart avgår i samband med Göran Carlssons tillträde och återgår då till ordinarie arbetsuppgifter i bolaget.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.