True Heading AB (publ) utesluts från Sjöfartsverkets upphandling

Share

True Heading har fått besked från Sjöfartsverkets att vi ej vidare är med i den upphandling som pågår av nytt lotssystem. 

True Heading har nu fått reda på att Sjöfartsverket återigen har avbrutit den upphandling som genomförts för ett nytt navigationsstöd till lotsarna. Detta då inget anbud ansågs uppfylla behoven eller som man ordagrant uttryckt sig i kommunikationen ”no suitable tenders received”. Sjöfartsverket har därför gått över till ett föhandlingsförfarande där True Heading och Seapilot ej inbjudits att medverka trots att inga övriga tycks uppfylla kraven.

”Vi kommer självklart att bevaka att upphandlingen gått rätt till även fortsatt och beklagar att vi ej givits möjlighet att kunna få erbjuda det system som redan idag många svenska lotsar använder och trivs med”, säger Anders Bergström, VD i True Heading AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets valberedning inför årsstämman 2024 är utsedd.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december samt delårsrapport för fjärde kvartalet, 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.