True Heading AB (publ) utesluts från Sjöfartsverkets upphandling

Share

True Heading har fått besked från Sjöfartsverkets att vi ej vidare är med i den upphandling som pågår av nytt lotssystem. 

True Heading har nu fått reda på att Sjöfartsverket återigen har avbrutit den upphandling som genomförts för ett nytt navigationsstöd till lotsarna. Detta då inget anbud ansågs uppfylla behoven eller som man ordagrant uttryckt sig i kommunikationen ”no suitable tenders received”. Sjöfartsverket har därför gått över till ett föhandlingsförfarande där True Heading och Seapilot ej inbjudits att medverka trots att inga övriga tycks uppfylla kraven.

”Vi kommer självklart att bevaka att upphandlingen gått rätt till även fortsatt och beklagar att vi ej givits möjlighet att kunna få erbjuda det system som redan idag många svenska lotsar använder och trivs med”, säger Anders Bergström, VD i True Heading AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i mars 2024. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO6 ska teckningskursen motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024. Den framräknade teckningskursen ska, enligt villkoren, avrundas till helt hundradels kronor. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie till cirka 0,020 SEK, innebärande att 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen uppgår till cirka 0,014 SEK, vilket, avrundat till helt hundradels kronor, innebär att teckningskursen uppgår till 0,01 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 löper under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Syncro Group, a pioneer in influencer marketing SaaS solutions, today announces that its subsidiary Collabs, has signed a Letter of Intent with Dope Studio, a leading Greek media agency with operations in Greece and Albania.