True Heading AB (publ) utdelning av Seapilot

Share

Datum för True Heading’s utdelning av aktier i Seapilot AB till befintliga aktieägare i True Heading AB är nu preliminärt klar. 

Den extra bolagsstämman den 28 november 2017 beslutade att dela ut 100% av aktierna i dotterbolaget Seapilot AB till befintliga aktieägare i True Heading AB samt att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Seapilot AB. 

Styrelsen har beslutat att avstämningsdagen för rätt till utdelning ska vara den 4 januari 2018.

Detta innebär följande tidsplan för utdelningen.

–          Sista dag för handel i aktien inklusive utdelning – 2 januari 2018

–          Första dag för handel i aktien exklusive utdelning – 3 januari 2018

–          Avstämningsdag – 4 januari 2018

–          Distribution av utdelade aktier – 9 januari 2018.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.