True Heading AB (publ) utdelning av Seapilot

Share

Datum för True Heading’s utdelning av aktier i Seapilot AB till befintliga aktieägare i True Heading AB är nu preliminärt klar. 

Den extra bolagsstämman den 28 november 2017 beslutade att dela ut 100% av aktierna i dotterbolaget Seapilot AB till befintliga aktieägare i True Heading AB samt att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Seapilot AB. 

Styrelsen har beslutat att avstämningsdagen för rätt till utdelning ska vara den 4 januari 2018.

Detta innebär följande tidsplan för utdelningen.

–          Sista dag för handel i aktien inklusive utdelning – 2 januari 2018

–          Första dag för handel i aktien exklusive utdelning – 3 januari 2018

–          Avstämningsdag – 4 januari 2018

–          Distribution av utdelade aktier – 9 januari 2018.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.