True Heading AB (publ) tvekar att deltaga i Sjöfartsverkets upphandling

Share

True Heading tvekar att deltaga i Sjöfartsverkets upphandling av nytt lotssystem. 

True Heading lyckades i våras stoppa Sjöfartsverket upphandling som genomförts för ett nytt navigationsstöd till lotsarna. True Heading anmälde i november 2016 upphandlingen till Förvaltningsrätten men Sjöfartsverket valde istället att återkalla upphandlingen och erkände att man ej genomfört upphandlingen enligt gällande regler vilket True Heading anfört i sin anmälan. Nu har man gått ut med en ny upphandling för tredje gången av samma system.

Vi ser dock att kraven i upphandlingen är kraftigt överspecifierade och kan förmodligen inte mötas av någon etablerad seriös leverantör på marknaden idag. Samtidigt kan det tyckas märkligt att man tillåter funktionalitet som med stor sannolikhet ger en ökad risk för den normale lotsen att hantera sitt huvuduppdrag, att säkert föra ett fartyg in och ut ur våra hamnar. Det är trots allt bara strax över tio år sedan som de första elektroniska system infördes för lotsar som innan dess var tvungna att lära sig en farled utantill ihop med stor erfarenhet att framföra olika typer av fartyg.

Övrigt har man bla i upphandligen inte tagit hänsyn till lotsarnas känsliga uppdrag i händelse av en ökad försämring av det säkerhetspolitiska läget som vid tex en ubåtsincident. Något som Försvarsmakten borde ha synpunkter mot bakgrund av den just avslöjade problematiken kring Transportstyrelsen.

Det kan också tyckas rimligt att även Sjöfartsverket tittar på den politiska ambitionen kring upphandling där bla näringsministern talar sig varm för och ser möjligheten att stödja svensk industri i den numera möjliga upphandlingsformen kring innovationer.

Upphandlingen skall vara inlämnad den 11 augusti och bolaget kommer att under nästa vecka fatta beslut om deltagande och meddela marknaden om detta.

– Att för True Heading och Seapilot att kunna få leverera ett system som detta skulle vara en viktig del för framtida exportmöjligheter. Det blir också en fin kvalitetsstämpel ihop med redan befintliga kunder som danska och finska lotsar, säger VD Anders Bergström

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.