True Heading AB (publ): True Heading AB (publ) genomför företrädesemission

Share

Täby, 2020-02-21 True Heading har idag tagit beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet togs av styrelsen med stöd av bemyndigande från den extra årsstämman 2019-12-05. Fullständiga villkor och anvisningar kommer presenteras under vecka 9. Preliminära villkor framgår i nedan.

Aktieägare skall för en (1) befintlig aktie, oavsett serie, erhålla en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B aktie.

Teckningskurs är beräknad till 10 öre. 

Erbjudandet ska inbringa ca 7 MSEK. 

Teckningsperioden är beräknad till 6 mars 2020 – 20 mars 2020.
    
Betalning av aktier kan ske genom kontant betalning. 

Syftet med emissionen är att finansiera utvecklingsprojektet, vidmakthålla och stärka bolaget för processen med försäljningen av patenten samt förbereda och strukturera för förvärv eller sammangående inom branschen.
 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.