True Heading AB (publ): True Heading AB (publ) genomför företrädesemission

Share

Täby, 2020-02-21 True Heading har idag tagit beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet togs av styrelsen med stöd av bemyndigande från den extra årsstämman 2019-12-05. Fullständiga villkor och anvisningar kommer presenteras under vecka 9. Preliminära villkor framgår i nedan.

Aktieägare skall för en (1) befintlig aktie, oavsett serie, erhålla en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B aktie.

Teckningskurs är beräknad till 10 öre. 

Erbjudandet ska inbringa ca 7 MSEK. 

Teckningsperioden är beräknad till 6 mars 2020 – 20 mars 2020.
    
Betalning av aktier kan ske genom kontant betalning. 

Syftet med emissionen är att finansiera utvecklingsprojektet, vidmakthålla och stärka bolaget för processen med försäljningen av patenten samt förbereda och strukturera för förvärv eller sammangående inom branschen.
 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.