True Heading AB (publ) styrelse föreslår en delning av bolagen True Heading AB och Seapilot AB.

Share

True Heading kommer att till årsstämman den 23 maj 2017 söka stämmans mandat för att utreda en möjlig delning av bolagen True Heading AB och det helägda dotterbolaget Seapilot AB genom utdelning till aktieägarna.

Styrelsen och en majoritet av ägarna i True Heading AB föreslår att bolaget True Heading AB och dotterbolaget Seapilot AB skall separeras genom utdelning av dotterbolagsaktierna till befintliga aktieägare i True Heading AB.  Styrelsen kommer därför söka årsstämmans mandat att gå vidare och utreda frågan om utdelning av dotterbolagsaktierna. Om styrelsen får stämmans stöd i frågan är avsikten att ett förslag anpassat till tillgängliga utdelningsbara medel och skattemässiga aspekter skall läggas fram på en extra stämma senare under året. Ett komplett utdelningsförslag och övriga erforderliga handlingar kommer att tillhandahållas inför den extra stämma som ska fatta beslut om utdelningen. Avsikten är att aktiekapitalet i Seapilot i samband med utdelningen skall höjas till 500 000 kr, att bolaget skall bli publikt samt att aktierna skall listas på Aktietorget om så är möjligt.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.